Тақырыбы
Нарық жағдайында этностық құндылықтар арқылы студенттерді отбасылық өмірге психологиялық дайындау Магистрлік диссертациялар 99 бет
Нақты сектордағы өндірістің экономикалық тиімділігінің маңызы Магистрлік диссертациялар 71 бет
Экономикалық құрылымдық өзгерістердің негізгі тенденциялары мен басылымдары Магистрлік диссертациялар 103 бет
Шағын және орта кәсіпкерліктің экономикадағы тиімділігін талдау Магистрлік диссертациялар 54 бет
Халықты жұмыспен қамту бойынша мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және есептілік жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру Магистрлік диссертациялар 83 бет
Ұйымның қаржылық есептілігі. құрастыру тәртібі және оның негізгі көрсеткіштерін талдау Магистрлік диссертациялар 80 бет
Салықтық құқық қатынастары субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін құқықтық реттеу. теория және тәжірибе сұрақтары Магистрлік диссертациялар 84 бет
Салықтық әкімшілік: мәселелері және жетілдіру жолдары Магистрлік диссертациялар 93 бет
Өндірістің экономикалық тиімділігін бағалау көрсеткіштері Магистрлік диссертациялар 71 бет
Өндірісті тиімді басқарудағы экономикалық тиімділіктің ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 71 бет
Негізгі құралдарды есепке алудың теориялық және әдістемелік аспектілері Магистрлік диссертациялар 85 бет
Мемлекеттік қызметкерлердің құзіреттілік моделін жетілдіру Магистрлік диссертациялар 62 бет
Мемлекеттік кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамыту Магистрлік диссертациялар 96 бет
Мемлекеттік басқару негізінде ауыл шаруашылығы саласын дамытудың перспективалары Магистрлік диссертациялар 82 бет
Мемлекет территориясы; саяси және құқықтық мәселелері Магистрлік диссертациялар 92 бет
Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттерінің ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 69 бет
Қысқа мерзімді активтердің есебі мен Магистрлік диссертациялар 74 бет
Қазақстан Республикасы экономикасының инновациялық дамуы көрсеткіштері Магистрлік диссертациялар 72 бет
Жергілікті деңгейдегі инновация мен өзін-өзі жұмыспен қамтудың мәселелерін шешу Магистрлік диссертациялар 72 бет
Экономикалық қылмыстармен күрестегі қылмыстық саясатты дамытудың негізгі үрдістері Магистрлік диссертациялар 94 бет
Экономикалық контрабанда саралау мәселелері Магистрлік диссертациялар 93 бет
Қазақстан 2050 стратегиясы Слайд
Қазақстанның дипломаттары Слайд
Қазақстан экономикасының дамуындағы лизингтің ролі мен маңыздылығы Магистрлік диссертациялар 100 бет
Қазақстан Республикасының өмір сүру жағдайы және кедейшілікпен күрес (Ақтөбе облысы мысалында) Магистрлік диссертациялар 130 бет
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің дамуын мемлекеттік қолдау тетігін жетілдіру Магистрлік диссертациялар 132 бет
Қазақстанда сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін талдау Магистрлік диссертациялар 87 бет
Қазақстан Республикасындағы шет ел азаматтарының құқықтық жағдайы Магистрлік диссертациялар 84 бет
Қазақстан республикасындағы мемлекетті басқаруды орталықсыздандыру Магистрлік диссертациялар 84 бет
Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуы Магистрлік диссертациялар 74 бет
Жарнама дискурсының когнитивтік-прагматикалық ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 73 бет
Қазақстан Республикасындағы білім беру саласын мемлекеттік реттеу мен қолдау Магистрлік диссертациялар 92 бет
Биржа саудасын құқықтық реттеу Магистрлік диссертациялар 89 бет
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру жолдары Магистрлік диссертациялар 105 бет
Аймақтың табиғи рекреациялық потенциалы арқылы туризм менеджерлерін мамандандыру дайындығы Магистрлік диссертациялар 102 бет
Кәсіпорында еңбекті экономикалық ынталандыру Дипломдық жұмыс 62 бет
Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуын жетілдіру бағыттары Магистрлік диссертациялар 72 бет
Әлемдік тенденциялар есебінде қазақстанның мұнай-химиялық өндірісінің қалыптасу перспективалары Магистрлік диссертациялар 93 бет
Өндірістік орындардағы алдын-алу жұмыстары Слайд
Қазіргі кездегі ауыл шаруашылығы өндірісін несиелендіру жүйесін басқару Магистрлік диссертациялар 73 бет