Мемлекеттік кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамыту

12 февраля 2018 | 627

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ

1 МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Мемлекеттік кәсіпкерліктің ғылыми теориясы және әдістемесінің экономикалық мәні мен мазмұны 10
1.2 Мемлекеттік кәсіпкерліктің негізгі ерекшеліктері 17
1.3 Мемлекеттік кәсіпкерлікті дамытудың шетелдік тәжірибесі 25

2 ҚАЗАҚСТАНДА МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПКЕРЛІКТІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ (ҚР ПАРЛАМЕНТІ ЖӘНЕ «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
2.1 Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасының міндеттері және атқарымдары 36
2.2 Корпорацияның ақшалай ағымдарын басқару мен жоспарлау нәтижелерін талдау («Самұрық-Энерго» АҚ мысалында) 50
2.3 Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды дамытудың негізгі тұжырымдамалары 63

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 Астана қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары 73
3.2 «EXPO-2017» халықаралық көрмесін өткізуге арналған іс-шаралар және оның негізгі мәселелері 90

КОРЫТЫНДЫ 95
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 99