Экономикалық құрылымдық өзгерістердің негізгі тенденциялары мен басылымдары

12 февраля 2018 | 532

Жоспар

КІРІСПЕ

1 ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: МАҢЫЗЫ, СЕБЕБІ ЖӘНЕ САЛДАРЫ
1.1 Экономикадағы құрылымдық өзгерістердің маңызы
1.3 Өнеркәсіпті құрылымдық қайта құруды мемлекеттік реттеудің заңдылықтары және механизмі
1.4 Инвестициялық ресурстар өнеркәсіп салаларын дамыту факторы ретінде
1.5 Экономикалық жүйедегі құрылымдық өзгерістердің негізгі себептері
1.6 Индустриалды-инновациялық саясаттың экономикадағы құрылымдық өзгерістерге әсері

2 АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРУІНІҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
2.1 Жамбыл облысының экономика салаларындағы құрылымдық өзгерістерді талдау
2.2 Жамбыл облысы өнеркәсібінің дамуының негізгі көрсеткіштерін талдау
2.3 Экономикадағы құрылымдық өзгерістердің синтетикалық сандық көрсеткіштері
3 АЙМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

3.1 Өнеркәсіпті модернизациялаудың басымды бағыттарын анықтау
3.2 Жамбыл облысы өнеркәсібінің дамуына факторлардың әсері
3.3 Жамбыл облысы өнеркәсібінің даму перспективалары

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ