Мемлекет территориясы; саяси және құқықтық мәселелері

12 февраля 2018 | 454

Жоспар

КІРІСПЕ
1 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ТҰТАСТЫҒЫНЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТТЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ
1.1 Қазақстанның сыртқы саясатының тұжырымдамасы және оның жүзеге асырылуының негізгі бағыттары
1.2 Қазақстан территориясының сыртқы экономикалық байланыстарының басты бағыттары
1.3 Халықаралық тәжірибедегі территориялық тұтастықтықтағы жергілікті өзін-өзі басқарудың тарихи қалыптасуы
2 ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ АЙМАҒЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ САЯСИ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Интеграциялық процесс Орталық Азиядағы территориялық саяси қауіпсіздікті қамтамасыздандырудың негізгі факторы ретінде
2.2 Азиядағы сенімділіктің өзара әрекеті мен шаралары бойынша кеңестің дамуын талдау
2.3 Орталық-азиялық қауіпсіздік жүйесін қалыптастырудағы ШОС қызметі
2.4 Қазақстанның Халықаралық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нығайтудағы ұстанымдары, олардың маңыздылығы
2.5 Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның даму келешегі
ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ