Тақырыбы
Болашақ маманның ұлттық санасын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негізі Дипломдық жұмыс 51 бет
ЖОО оқыту үдерісінде қарым қатынас маңыздылығын болашақ педагоготардың бойында қалыптастыру Магистрлік диссертациялар 97 бет
Ыбырай Алтынсарин шығармаларының тілі және оның қазақ әдеби тілінің қалыптасуындағы орны Магистрлік диссертациялар 95 бет
Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің жеке тұлғаны қоғамға бейімдеуі Магистрлік диссертациялар 131 бет
Шағын комплектілі мектептерде қазақ тілін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері Магистрлік диссертациялар 81 бет
Медициналық терминдердің топтары, жасалу тәсілдері және көркем әдебиеттегі, баспасөздегі қолданылуы Магистрлік диссертациялар 72 бет
Этникалық толеранттылық этносаралық қарым-қатынастарды реттеу факторы ретінде Магистрлік диссертациялар 82 бет
Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыстық жағдайлардың психологиялық ерекшеліктерін айқындау мәселелері Магистрлік диссертациялар 100 бет
Тұлға бойындағы жан күйзелісін жеңудің психологиялық негізі Магистрлік диссертациялар 147 бет
Тәуекел топтағы жасөспірімдердің мінез-құлық сипаты Магистрлік диссертациялар
Студенттерінің коммуникативтік қарым-қатынасын қалыптастырудың әлеуметтік-психологиялық негіздері Магистрлік диссертациялар 116 бет
Студенттердің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие үдерісіне бейімделуі Магистрлік диссертациялар 84 бет
Студенттердің танымдық белсенділігін арттыруда арт-терапияны қолданудың этникалық ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 84 бет
Студенттердің құндылық бағдарын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негізі Магистрлік диссертациялар 101 бет
Студенттерді патриоттыққа баулудың педагогикалық-психологиялық негіздері Магистрлік диссертациялар 90 бет
Студенттерді кәсіби жетілдіруде әлеуметтік-психологиялық тренингтерді қолдану Магистрлік диссертациялар 91 бет
Студенттерге кәсіптік бағытта ағылшын тілін оқыту ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 114 бет
Студент бойындағы мазасыздықты жеңудің педагогикалық-психологиялық негізі Магистрлік диссертациялар 92 бет
Педагогикалық ұжымда арт-терапияны қолданудың әдістемесі Магистрлік диссертациялар 84 бет
Педагогикалық ортадағы әлеуметтік психологиялық ахуал Магистрлік диссертациялар 105 бет
Отбасынан тыс тәрбиеленген жеткіншектер психологиясы Магистрлік диссертациялар 72 бет
Оқытудың жаңа технологиясы ретінде арттерапияны білім беру процесінде пайдалану Магистрлік диссертациялар 92 бет
Оқыту мен тәрбие беру үрдісіндегі әлеуметтік-психологиялық факторлар Магистрлік диссертациялар 68 бет
Мұғалім мен оқушы арасындағы «педагогикалық сұхбат» психологиясы Магистрлік диссертациялар 83 бет
Мүмкіндігі шектеулі балалар сезіміне және эмоциясына педагогикалық – психологиялық сипаттама Магистрлік диссертациялар 81 бет
Мектеп жасына дейнгі балалардың ақыл-ойын диагностикалау Магистрлік диссертациялар 82 бет
Мектеп жасына дейінгі мүмкіндіктері шектелген балаларға психологиялық көмек көрсету Магистрлік диссертациялар 79 бет
ЖОО-ДА саралап оқыту технология сы негізінде студенттердің зерттеушілік қызметін қалыптастыру Магистрлік диссертациялар 129 бет
Жоғары сынып оқушыларының құқықтық мәдениетін қалыптастыру Магистрлік диссертациялар 86 бет
Ертегі терапиясы арқылы бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамыту Магистрлік диссертациялар 108 бет
Девиантты мінез-құлықтың пайда болуына конфликтінің әсері Магистрлік диссертациялар 82 бет
Оқытудың ақпараттық технологияларын кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлау Магистрлік диссертациялар 99 бет
С.Сейфуллин шығармаларында синтаксистік категориялардың қолданылу ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 81 бет
Қазақ тіліндегі баға беру категоризациясы Магистрлік диссертациялар 86 бет
Қазіргі білім беру саласындағы мектеп оқушыларының оқу мотивациясын арттыру жолдары (физика пәні оқулығы мысалында) Магистрлік диссертациялар 68 бет
Қазіргі ауыл мектептерінде оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіру Магистрлік диссертациялар 105 бет
Қaзaқы зияткерлік ойын – тоғызқұмалақтың жасөспірім логикaсын дaмытудағы ықпaлы Магистрлік диссертациялар 131 бет
Коледждерде студенттерді кәсіби іс-әрекетке бейімдеудің педагогикалық-психологиялық шарттары Магистрлік диссертациялар 99 бет
ЖОО-да психологиялық тренингтерді ұйымдастырудың әдіснамасы мен әдістері Магистрлік диссертациялар 107 бет
ЖОО халық педагогикасы негізінде студенттердің адамгершілік мәдениетін қалыптастыру Магистрлік диссертациялар 106 бет