Аймақтың табиғи рекреациялық потенциалы арқылы туризм менеджерлерін мамандандыру дайындығы

31 января 2018 | 705

Жоспар

КІРІСПЕ.............................................................................................................3
1. Рекреация ұғымының теориялық аспектісі
1.1 « Рекреация» ұғымы және оның мәні мен мазмұны
1.2 Рекреация жіктемесі және атқаратың қызметі
1.3 Қазақстанның туристiк-рекреациялық ресурстары
1.4 Ақтөбе облысының табиғи рекреациялық потенциалының даму шарттары

2.Туризм саласындағы мамандарды даярлау мәселелері мен ұйымдастыру механизмдері
2.1 Нарықтық экономика кезеңінде туризм менеджерлерін даярлау қажеттілігі
2.2 Туризм менеджерлерін даярлаудағы ұстанымдар тур менеджерлерді даярлауда табиғи-рекреациялық нысандарды қолданудың ұтымдылығына талдау

3. Менеджерлерін мамандандыруда аймақтың табиғи- рекреациялық ресурстарын қолдану жүйесін жетілдіру жолдары
3.13.1«Ырғыз- торғай резерваты» табиғи-рекреациялық нысаның туризм менеджерлерін мамандандыруда қолдану мүмкіндіктері
3.2 Аймақтың табиғи-рекреациялық нысанына танымдық-экскурсия жобасы.
3.3 QR-кодтарының ұтымдылығы мен туризм нарығына еңгізу жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ .
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................