Тақырыбы
ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР Дипломдық жұмыс 59 бет
Кеңес дәуіріндегі Әбіш Кекілбайдың қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени өмірі мен көзқарастары Дипломдық жұмыс 51 бет
С.МҰҚАНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК СИПАТЫ Дипломдық жұмыс 42 бет
Этнографиялық лексиканың коммуникативті негіздері Магистрлік диссертациялар 69 бет
Ыбырай Алтынсарин шығармаларының тілі және оның қазақ әдеби тілінің қалыптасуындағы орны Магистрлік диссертациялар 95 бет
Шәкәрім шығармаларындағы этнографиялық лексиканың қолдану Магистрлік диссертациялар 69 бет
Ұлттық әдеби тілінің қалыптасуында Ыбырай Алтынсариннің рөлі Магистрлік диссертациялар 103 бет
Топонимика атаулардың фольклорлық ерекшелігі Магистрлік диссертациялар 79 бет
Қазіргі қазақ тіліндегі қарама-қайшылықты білдірудің тілдік ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 71 бет
Сұлтанмахмұт Торайғырұлының шығармашылы - ғындағы Алаш идеясы Магистрлік диссертациялар 80 бет
Соматизм-фразеологизмдердің әлемнің тілдік суретіндегі көрініс Магистрлік диссертациялар 81 бет
Қазіргі қазақ тіліндегі техникалық терминдердің қолданысы (энергетика саласы бойынша) Магистрлік диссертациялар 66 бет
С.Сейфуллин шығармаларында синтаксистік категориялардың қолданылу ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 81 бет
Қазақ тіліндегі баға беру категоризациясы Магистрлік диссертациялар 86 бет
Көркем әдебиеттегі пейзаждық бірліктің когнитивтік сипаты Магистрлік диссертациялар 77 бет
Қазақ тарихи фольклорындағы XV-XVІІ ғ.ғ. саяси-әлеуметтік сипаты Магистрлік диссертациялар 118 бет
Қазақ қоғамында тарихи сананы қалыптастырудағы аңыз-әңгімелердің ролі Магистрлік диссертациялар 91 бет
Қазақ әдеби тілінің бастау дәуірі Магистрлік диссертациялар 82 бет
Көркем шығармалардағы бұйрықты сөйлемдердің қолданылуы Магистрлік диссертациялар 82 бет
Көркем әдебиеттегі бірыңғай тұрлаусыз мүшелердің қызметі Магистрлік диссертациялар 85 бет
Бүгінгі баспасөз бетіндегі әдеби тілдің қолданысы Магистрлік диссертациялар 91 бет
Б. Соқпақбаев шығармаларының көркем тіл ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 89 бет
Ақан Нұрмановтың әдеби мұрасы Магистрлік диссертациялар 92 бет
XIX ғacыpдaғы қaзaқтың шeшeндiк өнepiнiң дaму epeкшeлiктepi Магистрлік диссертациялар 100 бет
Ересектерге қазақ тілін үйретудегі сабақ түрлерінің жүйесі мен әдістемесі Магистрлік диссертациялар 84 бет
Қазақ тіліндегі өсімдік атаулы тұрақты теңеулер, тіркестер Магистрлік диссертациялар 69 бет
Қазақ тілін интерактивті оқыту әдістемесі Магистрлік диссертациялар 86 бет
І.Жансүгіров. Күй поэмасы Слайд
Абай Құнанбаев. Абай жолы Слайд
Шәкәрім Құдайбердіұлының «Қалқаман –Мамыр» поэмасындағы Қалқаман мен Мамыр бейнесі Реферат 10 бет
М.Мақатаев өлеңдеріндегі лексикалық анафора мен эпифора Магистрлік диссертациялар 76 бет
М.Мағауиннің «Аласапыран» романының тілдік стильдік ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 84 бет
Сан компонентті мақал-мәтелдердің ұлттық-мәдени негізі Магистрлік диссертациялар 86 бет
Көркем әдебиеттегі жергілікті ерекшеліктердің көрінісі Магистрлік диссертациялар 70 бет
Әдебиет әдістемесі Слайд
Эссе түрлері Слайд
Қашаған жырау Слайд
Шешендік сөздер Слайд
Доспамбет Жырау Слайд
Шешедік өнер Дипломдық жұмыс 97 бет