Қысқа мерзімді активтердің есебі мен

11 февраля 2018 | 1029

Жоспар

КІРІСПЕ

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Активтер түсінігі, түрлері және жіктелуі
ХҚЕС-на сәйкес қысқа мерзімді активтердің таңылуы мен бағалануы
«Интесис» ЖШС-тің технико-экономикалық сипаттамасы және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
«Интесис» ЖШС-тің ақша қаражаттар есебін ұйымдастыруы
«Интесис» ЖШС-тің дебиторлық берешектер есебі
«Интесис» ЖШС-тің тауарлы-материалдық қорлар есебі

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР АУДИТІ
Қысқа мерзімді активтер аудитінің маңызы, мақсаты және жүргізу кезеңдері
Қысқа мерзімді активтердің ішкі бақылауы және оған баға беру
Қысқа мерзімді активтер аудитінде талдамалық процедураларды қолдану

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМШАЛАР