Жарнама дискурсының когнитивтік-прагматикалық ерекшеліктері

04 февраля 2018 | 1169

Жоспар

1. Жарнама тілінің когнитивтік-прагматикалық ерекшеліктері
1.1. Жарнама дискурсы және коммуникативік ерекшелігі;
1.2. Жарнама дискурсының прагматикалық белгілері;
1.3. Жарнама дискурсының когнитивтік сипаты;
1.4. Жарнама дискурсы тілінің өзгешелігі;
1.5. Жарнама дискурсы – сөздк актілердің жиынтығы ретінде;
Бірінші тарау бойынша қорытынды
2. Жарнама дискурсының жарнамалық іс-әрекетте жүзеге асырылуы
2.1. «Бұйрық» сөздік актінің коммуникативтік белгілері;
2.2. «Сұрау», «өтініш» сөздік актілерінің когнитивтік-прагматикалық сипаты;
2.3. «Сендіру» сөздік акті;
2.4. Жарнама саласындағы ықпал жасау тәсілдері.
Екінші тарау бойынша қорытынды

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі