Негізгі құралдарды есепке алудың теориялық және әдістемелік аспектілері

12 февраля 2018 | 497

Жоспар

КІРІСПЕ
1 БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ОБЪЕКТІСІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Негізгі құралдардың мәні мен ерекшеліктері
1.2 Кәсіпорынның техника-экономикалық сипаттамасы
1.3 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі және ұйымның есеп саясаты
2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА КӨШУДЕГІ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ

2.1 Халықаралық стандарттаудың мәні, маңызы және ерекшеліктері
2.2 Негізгі құралдардың амортизациясы мен тозу есебі
2.3 Негізгі құралдарға кейін жұмсалатын күрделі шығындар

3 НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

3.1 Негізгі құралдардың құрамын және қамтамасыз етілуін талдау
3.2 Негізгі құралдардың тиімді пайдалануын талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ