Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуы

06 февраля 2018 | 774

Жоспар

КІРІСПЕ
1 ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Инновацияның ұғымы, түрлері, сыныптамасы және мәні
1.2 Инновациялық қызмет экономикалық дамудың маңызды құрамдас бөліктері ретінде
1.3 Халықаралық тәжірибедегі инновациялық қызмет
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ
2.1 Инновациялық дамытудың нормативтік-құқықтық базасын талдау
2.2 Инновациялық қызметтің тиімділігіне сараптама жүргізуді талдау
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Инновациялар және ғылыми-техникалық әзірлемелер – ұлттық экономиканы дамытудың негізі
3.2 Инновациялық жобаларды коммерциализациялау стратегиясының перспективасы
3.3 Инновациялық жобаларды іске асыруының экономикалық тиімділігі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТЕР ТІЗІМІ