Ұйымның қаржылық есептілігі. құрастыру тәртібі және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

12 февраля 2018 | 1129

Жоспар

КІРІСПЕ........................................................................................................
1 Қаржылық есептіліктерді жасау, ұсынудың және оның негізгі көрсеткіштерін талдаудың әдістемелік негіздері.....................................
1.1 Қаржылық есептіліктердің түрлері, құрылымы және оларды жасауға қойылатын талаптар....................................................................................
1.2 Ұйымның қаржылық тұрақтылығын қалыптастырудың мәні және оны зерттеу әдістері мен тәсілдері.....................................................................

2 «ЦИНКАЗ» ЖШС-НІҢ ЕСЕП САЯСАТЫ МЕН БУХГАЛТЕРЛІК ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТЕРІН ҚҰРАСТЫРУ ТӘРТІБІ.....................
2.1 «ЦинКаз» ЖШС-нің есеп саясаты мен бухгалтерлік есепті ұйымдастыру................................................................................................
2.2 Баланс және оны құрастыру тәртібі...........................................................
2.3 Пайдалар мен залалдар туралы есептілік, оны құрастрыу әдістемесі.....................................................................................................
2.4 Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілікті жасау тәсілдері........................................................................................................

3 ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ..............................
3.1 Ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау...................................
3.2 Ұйымның қаржылық тұрақтылығын талдау.............................................

ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................

ҚОСЫМШАЛАР.........................................................................................