Реферат дегеніміз бір немесе бірнеше ақпарат көздерінен құралған белгілі тақырыпқа жазылған жазбаша немесе ауызша баяндама.
Рефераттарда ғылыми жұмыс, көркем шығармалар мазмұндалуы мүмкін.
Толық оқу

Рефераттардың екі түрі болады: өнімді және өнімсіз. Өнімсіз рефераттар мәтіннің бастапқы мазмұнын баяндайды. Өнімді рефераттарда зерттелу объектісіне шығармашылық немесе сыни мән беру басым болады.

Өнімсіз рефераттарағы екі түрге бөлінеді: реферат-конспект және реферат-резюме. Реферат-конспект иллюстрациялық материал, әртүрлі зерттеу әдістері туралы мәлімдемелер, зерттеу нәтижелері мен оларды қолдану мүмкіндігі жайлы жалпы нақты ақпараттан тұрады. Реферат-резюме берілген тақырыптың тек қана басты негізгі ережелерінен тұрады.

Өнімді рефераттарда реферат-баяндама және реферат-шолу ерекшелінеді. Реферат-шолу зерттелетін тақырып бойынша әртүрлі көзқарастар мен бірнеше түпнұсқа әдебиет негізінен құралады. Реферат-баяндамада түпнұсқа ақпараттарын талдаумен қатар мәселені шынайы бағалау беріледі. Бұл рефераттар толық ашылған болып табылады.
Реферат анықталған құрысы бар:

  1. Кіріспе. Кіріспеде таңдалған тақырыпты негіздейді баяндалатын мәтіннің бастапқы мәліметтері(аты, қайда жариаланған, қай жылы), автор жайлы мәлімет (аты-жөні, мамандығы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы), таңдалған тақырыптың проблематикасы ашылады.
  2. Негізгі бөлім. Баяндалатын мәтіннің мазмұны, негізгі тезистер көрсетіледі және дәлелденеді.
  3. Қорытынды. Рефератта мәлімделген мәселеге жалпы қорытынды жасалады.

Реферат келесі белгілерден тұрады.

  • Реферат мазмұны баяндалатын түпнұсқадан толықтай тәуелді.
  • Реферат мазмұны нақты ақпартты еш бұрмалаусыз және субъективті бағалау арқылы баяндап жазу.
  • Реферат тұрақты құрылымнан тұрады.