Вы здесь

Кәсіпорында еңбекті экономикалық ынталандыру

10 октября 2017 | 4282

Жоспар

Мазмұны
КІРІСПЕ........................................................................................................................3
1 ЕҢБЕКТІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ......5
1.1 Ынталандыру және қажеттілік теориясының мәні мен мазмұны ....................5
1.2 Еңбек ақы төлеу мен ынталандырудағы негізгі тенденциялар.......................14
1.3 Кәсіпорындарда еңбекті ынталандырудың отандық және шетелдік
үлгілері........................................................................................................................29
2 ЕҢБЕКТІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ...............................................................................................35 
2.1 Достық бекеті және Достық АҚ ҚТЖ ҰК кәсіпорынының қызметін
экономикалық бағалау..............................................................................................35
2.2 «Достық» ҚТЖ АҚ ҰҚ басқару құрылымы мен басшылық принциптері,
еңбек ақы қорын талдау............................................................................................38
3 КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКТІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУДЫ
ЖЕТІЛДІРУ................................................................................................................45
3.1 Еңбекті экономикалық ынталандыру арқылы персонал санын
оңтайландыру.............................................................................................................45
3.2 Персоналды дамытудың дербес жоспарын қалыптастыру жолдары.............49
3.1 Жұмыскерлердің мәдени-техникалық деңгейін көтеруді ұйымдастыру.......52
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................62

Кіріспе

Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы 3 шілде күні Астанада өткен Индустрияландыру күніне арналған телекөпір барысында Тағы да атап көрсетейін, бүгінде әлеуметтік дамудың жаһандық тренді «Жалпыға ортақ еңбек қоғамына» өтуге барып тіреледі. Сондықтан адал еңбекке ынталандырудың жолын табу, еңбек табыстарын қоғамдық ынталандырудың жүйесін құру - Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыртудың аса маңызды мәселелерінің бірі деп айтқаны белгілі [1].
Нарықтық экономика жағдайында өндіріс тиімділігіне әсер ететін әртүрлі факторлардың маңызы арта түседі, себебі, бәсекенің күшеюі кәсіпорындардың өмір сүру жағдайы мен дамуына тікелей әсерін тигізеді. Осы факторлардың ішінде алдыңғы қатардағы орындардың бірін – адам факторы алады, яғни экономикалық өсу мен тиімділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің негізін заводтар мен фабрикалар немесе құрал-жабдықтар мен өндіріс қорлары емес, тікелей адам капиталы құрайды.
Еліміздегі экономикалық және әлеуметтік өзгерістерге байланысты еңбек ақы және жұмысшыларды ынталандыру әлеуметтік қолдау мен қорғау саласында саясат та өзгеріске ұшырайды. Бұл саясатты жүзеге асырудың көптеген функцияларын мемлекет тікелей кәсіпорындарға артқан, яғни еңбек ақы мен еңбекті ынталандырудың формаларын, жүйелерін, мөлшерін кәсіпорындар өздері анықтайды. Жұмысшылардың еңбек нәтижесін ынталандыруға көп көңіл бөлінеді.
Кәсіпорынның қызметінде ынталандыру үлкен рөл атқарады, өйткені өндірістік процессті ұйымдастыру мен жұмыс берушінің шығындарын, еңбек шығындарын жауып, пайда алуға мүмкіндік беріп ғана қоймай, тиімді және сапалы жұмыс жасау үшін, қызметкерлерді ынталандыруға бағытталған,
Алынған пайда тек жұмыс берушінің қалтасына ғана емес, республикалық және жергілікті бюджеттерге салық және өндіруді кеңейту төлеу үшін пайдаланылады. Қызметкерлерді жігерлендіру - компаниялар мен ұйымдардың жеке ісі емес, бұл ұлттық экономиканың гүлденуі мен елдің экономикалық дамуында маңызды рөл атқарады.
Қоғамда әлеуметтік қарым-қатынастар дамумен қатар қызметкерлердің қажеттіліктері де өзгеріп отырады. Бүгінгі экономикадағы, материалдық факторлармен қатар маңызды моральдық ынталандыру мен жеңілдіктер болып табылады. Бизнес нәтижелерінің негізінде төлемдердің үлесі артады материалдық наградалар өсіп, маңызды әлеуметтік жеңілдіктер жүйесі дамиды. Қызметкерлерді ынталандыру, адам ресурстарын басқару компоненттерінің бірі болып табылады.
Қазіргі экономикада қызметкерлерді қаржы сыйақымен ынталандыру арқылы шектеулі шаралар ғана емес, сондай-ақ қызметкердің жеке басын, сондай-ақ жалпы ұйымның табысты ол қызығушылық қалыптастыруға арттыруға бағытталған болуы қажет. «Еңбек ақы» түсінігі жаңа мазмұнымен толықтырылды және сонымен қатар әртүрлі премиялар, қосымша төлемдер және әлеуметтік жеңілдіктер, ақшалай және натуралды түрдегі барлық ақы түрлерін алып жатыр. Еңбек ақы мәселелері тек экономикалық жағынан ғана емес, сонымен қатар, әлеуметтік жағынан да маңызды болғандықтан, экономикалық теорияда және іс жүзінде ерекше орынға ие. Сол себепті бұл дипломдық жұмыстың тақырыбы біздің қоғамымыздың қазіргі даму кезеңінде өте өзекті болып табылады.
Дипломдық жұмыстың әдістемелік негізі болып, осы мәселеге арналған нормативті – құқықтық актілер, отандық және шетелдік белгілі авторлардың монографиялары, мерзімдік басылымдар, арнаулы әдебиеттер, сонымен қатар, тәжірибе өту кезінде алынған материалдар болып табылады.
Дипломдық жұмыстың объектісі «Достық» ҚТЖ АҚ ҰҚ кәсіпорыны еңбекті ынталандыру жүйесі болып табылады .
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні – кәсіпорындағы еңбекті ынталандыру туралы мәліметтер, жалақының түрлері, жұмыс уақытын пайдалануды талдау, жұмысшылардың саны мен жалақы қорын талдау, «Достық» ҚТЖ АҚ ҰҚ кәсіпорынының соңғы жылдардағы негізгі технико – экономикалық көрсеткіштері.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері – кәсіпорында еңбекті ынталандырудың теориялық негіздерін зерттеу және нақты кәсіпорын мысалында талдау болып табылады. Жұмыстың осы мақсаты алдымызға мынадай міндеттер қояды:
- ынталандыру және қажеттілік теориясының мәні мен мазмұнын анықтау;
- еңбек ақы төлеу мен ынталандырудағы негізгі тенденцияларын зерттеу;
- кәсіпорындарда еңбекті ынталандырудың отандық және шетелдік
үлгілерін салыстыру;
Достық бекеті және Достық АҚ ҚТЖ ҰК кәсіпорынының қызметін
экономикалық бағалау;
«Достық» ҚТЖ АҚ ҰҚ басқару құрылымы мен басшылық принциптері, еңбек ақы қорын талдау;
еңбекті экономикалық ынталандыру арқылы персонал санын оңтайландыру жолдарын қарастыру;
- персоналды дамытудың дербес жоспарын қалыптастыру жолдарын анықтау;
- жұмыскерлердің мәдени-техникалық деңгейін көтеруді ұйымдастыру.
Дипломдық жұмыс құрылымы кіріспе, үш бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Бірінші бөлімде еңбекті ынталандыру жүйесінің теориялық аспектілері қарастырылады. Екінші бөлімде еңбекті экономикалық ынталандыру және ұйымдастыру жүйесін талдау жасалды. Достық бекеті және Достық АҚ ҚТЖ ҰК кәсіпорынының қызметін экономикалық бағалау жасалды. Үшінші бөлім Кәсіпорында еңбекті экономикалық ынталандыруды жетілдіру жолдарын қарастыруға арналған.
Жалпы диплом жұмысы кіріспе, үш бөлімнен кесте мен сүреттен тұрады.

Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 50000 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз:
Қысқаша шолу
Пән: Экономика
Көлемі: 62 бет
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс

Танысу