Мемлекеттік қызметкерлердің құзіреттілік моделін жетілдіру

12 февраля 2018 | 833

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ
1 1 ҚҰЗІРЕТТІЛІК ҰҒЫМЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Құзіреттілік ұғымының мәні
1.2 Құзіреттілік үлгісінің қалыптасуы және құзіреттілік үлгісінің тиімділігі
1.3 Құзіреттілік үлгісін қолдану технологиясы

2 ҚҰЗІРЕТТІЛІК ЖҮЙЕСІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЙЫМДАРДА ДАМУЫ
2.1 Құзіреттілік үлгісінің жасалуы. Құзіреттілік үлгілері бойынша бағалау
2.2 Кадрлық резервтің нәтижелілік және эффективтілік бойынша бағалау

3 МЕМЛЕКЕТТІК ҰЙЫМДАРДА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ САРАПТАМАСЫ

3.1 Мемлекеттік ұйымдарда кадрлық резервтің құрылуы
3.2 Персоналды басқару жүйесіндегі құзіреттіліктің даму факторлары
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША