Тақырыбы
Математикаға оқытудың психологиялық-педогогикалық, методологиялық негіздері («Квадрат үшмүше» тақырыбы негізінде) Дипломдық жұмыс 80 бет
Тригонометриялық теңдеулерді және теңдеулер жүйесін шешу Слайд
Аксиомалардың салдарларын қайталау және есептеу Слайд
Конус Слайд
Квадрат тендеу Слайд
Дуры пирамида Слайд
Санау жүйесі Слайд
Төртбұрыштар Слайд
Оқушыларға математика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру Дипломдық жұмыс 63 бет
Өлшем бірліктері Слайд
Логикалық тесттер Слайд
IP-желісі арқылы дыбыстық дестелерді тарату тәсілдері Слайд
Өлшем бірліктері Слайд
Лоренц түрлендірулері Слайд
C++ және CUDA Nvidia тәсілдерін қолданып екінші ретті дербес туындылы дифференциялдық теңдеумен сипатталатын физикалық күйлерді сандық модельдеу Дипломдық жұмыс 66 бет
Ең кіші квадраттар әдісі жорамалдарын қарастыру Реферат 6 бет
Регрессиялық талдау Реферат 1 бет
Алғашқы функция және интеграл Слайд
Иррационал теңдеулер Слайд
Үш перпендикуляр Слайд