Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің дамуын мемлекеттік қолдау тетігін жетілдіру

06 февраля 2018 | 743

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 3
АНЫҚТАМАЛАР 4
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 6
КІРІСПЕ 7

1 ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Шағын және орта кәсіпкерліктің мазмұны, экономикадағы орны мен оны мемлекеттік қолдаудың ғылыми негіздері......................................... 12
1.2 Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау тетіктері мен институтционалды құрылымдары 26
1.3 Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың экономикалық дамыған елдердің тәжірибесі....................................... 36

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
2.1 Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуын талдау.......................................................................................... 48
2.2 Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың жағдайы мен ерекшеліктері.................................................................................... 57
2.3 Шағын және орта кәсіпкерлікті әкімшілік-құқықтық жағынан мемлекеттік қолдау.................................................................................. 66

3 ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуын мемлекеттік қолдаудың экономикалық және әкімшілік тетіктерін жетілдіру жолдары............ 80
3.2 Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың жоғарылауын экономикалық-математикалық үлгілеу және дамуын болжау...................................... 84
3.3 Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың шетелдік тәжірибесін қолдану....................... 103

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................. 122

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР TІЗІMІ......................................... 126

ҚОСЫМШАЛАР...................................................................................... 132