Қазақстан Республикасындағы білім беру саласын мемлекеттік реттеу мен қолдау

31 января 2018 | 655

Жоспар

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

КІРІСПЕ 8

1 БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

1.1 Білім беру қызметінің мазмұны, құрылымы және оның ел экономикасының дамуындағы рөлі

1.2 Білім беру қызметін мемлекеттік реттеу қажеттілігі, әдістері және бағыттары

1.3 Білім беру қызметін мемлекеттік реттеу мен қолдаудың шетелдік тәжірибесі

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ МЕН ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

2.1 Қазақстан Республикасындағы білім беру қызметінің халықаралық рейтингтегі даму жағдайын талдау

2.2 Қазақстан Республикасындағы білім беру қызметін мемлекеттік реттеу мен қолдау жағдайын талдау

2.3 Қазақстан Республикасының білім беру қызметіндегі мемлекеттік саясатын жүзеге асыру тиімділігін бағалау

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ БАҒЫТТАРЫ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Қазақстан Республикасындағы білім беру қызметінің даму мәселелері және оларды шешу бойынша ұсыныстар

3.2 Қазақстандағы білім беру қызметін мемлекеттік реттеу мен қолдауды жетілдіру жолдары

3.3 Білім беру қызметіндегі мемлекеттік саясат тиімділігін арттыру бағыттары

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМШАЛАР