Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің жеке тұлғаны қоғамға бейімдеуі

13 февраля 2018 | 1000

Жоспар

Кіріспе
1. Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің ғылыми негіздері
1.1 Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесін қалыптасуының алғы шарттары
1.2 Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің ерекшелігі,жеке тұлғаны қоғамға бейімдеу заманауилығы құрылымы, мүмкіндігі
1.3 Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің негізіндегі болашақ педагогтардың жеке тұлғаны дамытуының теориялық моделі
2. Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесіндегі болашақ мұғалімдерді дайындаудағы теориялық моделдің эксперименттік тұрғыда тексеру
2.1 Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің негізіндегі болашақ педагогтардың жеке тұлғаны дамытудың теориялық моделінің жүзеге асырудағы дәйектеу эксакримент кезеңі
2.2 Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің негізіндегі болашақ педагогтардың жеке тұлғаны дамытудың теориялық моделінің жүзеге асырудағы қалыптастыру эксперимент кезеңі
2.3 Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесінің негізіндегі болашақ педагогтардың жеке тұлғаны дамытудың теориялық моделінің практикалық нәтижесі
Қортынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар