Этникалық толеранттылық этносаралық қарым-қатынастарды реттеу факторы ретінде

12 февраля 2018 | 1582

Жоспар

КІРІСПЕ....................................................................................................................4
1 – ТАРАУ. ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 "Толеранттылық" түсінігіне сипаттама. Толеранттылық психология ғылымының тарихында зерттеу проблемасы ретінде.................10
1.2 Толерантты тұлғаның психологиялық ерекшеліктері ................26
1.3 Этникалық толеранттылық түсінігі .................33
1.4 Қазақстан Республикасындағы этникалық толеранттылық .............36
2 – ТАРАУ. ЖАСТАР ҚОҒАМЫНДАҒЫ ЭТНИКАЛЫҚ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ПЕН ИНТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫ ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Зерттеудің мақсаты, міндеттері, болжамы және таңдау тобының критерийлері ..................................44
2.2 Жастар қоғамындағы этникалық толеранттылық пен интолеранттылықты зерттеудің негізгі әдістемелерін сипаттау ..................46
2.3 Жастар қоғамындағы этникалық толеранттылық пен интолеранттылықты зерттеудің сандық және сапалық нәтижелерінің сипаттамасы .....................................................51
2.4 Жастар қоғамындағы этникалық толеранттылық пен интолеранттылықты зерттеу қорытындылары мен ұсыныстар ................58
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ.........................................
ҚОСЫМША...........................................................................................................