Педагогикалық ұжымда арт-терапияны қолданудың әдістемесі

12 февраля 2018 | 1182

Жоспар

КІРІСПЕ........................................................................................................ 3

І. ПСИХОТЕРАПИЯДАҒЫ АРТТЕРАПИЯҒА ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ
1.1 Арттерапияның шығу тарихы, теориялық негіздері...................... 6
1.2 Арттерапия мен проективті суреттердің салыстырмалы ерекшеліктері................................................ 12
1.3 Арттерапия техникасын психодиагностика мен коррекциялық практикада қолданудың маңызы........................... 16
1.4 Арттерапия - психотерапияның тиімділігін арттыру шарасы ретінде................................................................. 24
1.5 Арттерапияның психодинамикалық бағыттары мен топтық арттерапия формалары....................................... 29
1.6 Оқытушының шиеленіс жағдайдың дұрыс шешу үшін берілетін ақыл-кенестер......... 38
ІІ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ДАМЫТУ-ТҮЗЕТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ КЕШЕНІ
2.1 Әдістемелердің сипаттамасы мен қолдану аясы................................ 43
2.2 Эксперименттік зерттеу жұмыстарының мақсат-міндеттері, болжамы мен жүргізілу барысы.................................................................44
2.3 Эксперимент жүргізу барысында қолданылған арттерапия элементтері мен тренингтерге және жалпы жұмыс барысына сипаттамаберу.......................... 60
2.4 Арттерапия арқылы адамның жан-жақты дамуының әдістемелік практикалық нұсқаулары............................................................................ 72
ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................. 78
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ........................................... 80
ҚОСЫМШАЛАР......................................................................................... 82