Қазіргі әлеуметтік желідегі студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері

06 февраля 2023 | 12

Жоспар

Кіріспе............................................................................................................6
І Әлеуметтік желілердің жастардың сөйлеу мәдениетіне ықпалы мәселесінің тарихи алғышарттары........................................................................9
1.1. Ғаламтор-коммуникация жастардың қарым-қатынасының ерекше түрі ретінде ..............................................................................................................9
1.2. Әлеуметтік желілер – қоғам феномені: теориялық аспекті..............19
1.3. Әлеуметтік желілердің болашақ педагог-жастардың сөйлеу мәдениетіне ықпалы .............................................................................................29
ІІӘлеуметтік желіде жастардың сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы тәжірибелік-эксперименттік жұмыс.................................39
2.1. Әлеуметтік желідегі жастардың сөйлеу мәдениетінің ерекшеліктері.........................................................................................................39
2.2. Студент жастардың сөйлеу мәдениет қалыптастыруға байланысты арнайы курс мазмұны(Әлеуметтік желідегі жастардың сөйлеу мәдениеті)...50
2.3. Желінің пайдаланушылардың сөйлеу мәдениетініңқалыптасуына ықпалын педагогикалық-психологиялық зерттеу..............................................55
2.4. Тәжірибелік-эксперименттік зерттеудің нәтижелері .......................62
Қорытынды .................................................................................................72
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ..................................................................76
Қосымша .....................................................................................................81