Студенттерінің коммуникативтік қарым-қатынасын қалыптастырудың әлеуметтік-психологиялық негіздері

12 февраля 2018 | 1203

Жоспар

КІРІСПЕ

1 ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘДЕБИЕТТЕГІ КОММУ-НИКАТИВТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ
1.1 Студенттердің коммуникативтік қарым-қатынасын қалыптастырудың теориялық негіздері
1.2 «Студент», «коммуникативтік қарым-қатынас» ұғымдарының мәні
1.3 Коммуникативтік қарым-қатынасын қалыптастыру мәселелері және оны оқу- тәрбие үрдісінде пайдалану мүмкіндіктері

2 СТУДЕНТТЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ТӘЖІРИЕБЕЛІК ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫСТАР
1.1 Студенттердің коммуникативтік қарым-қатынасын қалыптастыру әдістемесі
1.2 Тәжірибелік- эксперимент жұмыстарының нәтижелері
1.3 Коммуникативтік қарым-қатынасын қалыптастыруда тәжірибелік шараларды колледждерде пайдалану

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ