ЖОО-ДА саралап оқыту технология сы негізінде студенттердің зерттеушілік қызметін қалыптастыру

12 февраля 2018 | 709

Жоспар

КІРІСПЕ
1.САРАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІН АНЫҚТАУ
1.1 Саралап оқыту ұғымын зерттеу
1.2 Саралап оқыту технологиясының педагогикалық-психологиялық негіздерін талдау
1.3 Саралап оқыту технологиясын қолданудың ұйымдастырушылық-дидактикалық шарттарын нақтылау
2.ЖОО-ДА САРАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚЫЗМЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ЖАҒДАЙЛАРЫН АНЫҚТАУ
2.1 ЖОО-да саралап оқыту технологиясын ұйымдастыру мүмкіндіктерін негіздеу
2.2 ЖОО-ның оқыту үдерісінде білім алушылардың зерттеушілік қызметтерін қалыптастырудың ерекшеліктерін зерттеу
2.3 ЖОО-да саралап оқыту технологиясының негізінде студенттердің зерттеушілік қызметтерін қалыптастырудың әдістемелік мүмкіндіктерін зерттеу
2.4 ЖОО-да саралап оқыту технологиясының негізінде білім алушылардың зерттеушілік қызметтерін қалыптастыру бойынша жүргізілген эксперимент нәтижесін талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ