Жоғары оқу орны студенттерінің сөйлеу мәдениеті және оның дамуының педагогикалық шарттарының жиынтығы

06 февраля 2023 | 14

Жоспар

Мазмұны

Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілеулер мен қысқартулар
Кіріспе 6
1 Жоғары оқу орны студенттерінің сөйлеу мәдениеті және оның дамуының педагогикалық шарттарының жиынтығы 9
1.1 Сөйлеу өнері комуникативті мәдениеттің негізі 9
1.2 Психологиялық- педагогикалық зерттеулердегі сөйлеу мәдениеттің мазмұны мен құрылымы 17
1.3 Педагогтың сөйлеу мәдениетінің сипаттамасы 25
2 Қазіргі заманғы студенттердің сөйлеу мәдениеттерінің даму үдерісі 36
2.1 Сөйлеу мәдениетті қалыптастыру студентті кәсіби даярлаудың негізі ретінде 36
2.2 Диалогтық сөйлеу студенттердің коммуникативті мәдениетін қалыптастырудың әмбебап құралы 42
3 Жоғары оқу орны студенттерінің сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың эксперимент жұмыстары 54
3.1 Зерттеу әдістерін таңдау және мазмұндау 54
3.2 Жоғары оқу орны студенттерінің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру жұмыстары 63
3.3 Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижесін талдау 70
Қорытынды 79
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 81
Қосымша