Медициналық терминдердің топтары, жасалу тәсілдері және көркем әдебиеттегі, баспасөздегі қолданылуы

13 февраля 2018 | 1229

Жоспар

КІРІСПЕ

1. МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ СИПАТЫ
1.1 Терминнің тілдік және когнитивтік табиғаты
1.2 Терминология саласында терминдену және терминнің сөзжасамдық пәрменділігі
1.3 Медицина саласындағы терминдерді аудару және біріздендіру мәселелері
1.4 Медицина терминдерінің жүйелілігі туралы

2. МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ СӨЗЖАСАМДЫҚ ПӘРМЕНДІЛІГІ

2.1 Медицина саласында біріккен сөздердің қолданылуы
2.2 Медицина саласында қолданылатын кіріккен, қосарланған сөздер
2.3 Медицина терминологиялық саласында пайдаланылатын кірме сөздер

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі