Вы здесь

«Білім беру» мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың негізідері

02 февраля 2023 | 529

Жоспар

Мазмұны

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ 6
1 «Білім беру» мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың теориялық негізі 9
1.1 «Білім беру» мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың мәні мен әдіснамалық тұғырлары 9
1.2 Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың құрылымы мен мазмұны 16
1.3 Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың жолдары 22
2 Білім беру» мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың тәжірибелік-эксперимент жұмысы 28
2.1 Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың диагностикасы 28
2.2 Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың жұмыстары 35
2.3 Тәжірибелік-эксперимент жұмыстың нәтижелері 39
Қорытынды 47
Қолданылған әдебиеттер тізімі 49
Қосымша

Кіріспе

Кіріспе
Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі заманғы тез өзгеретін қоғам өз мүшелерінен, әсіресе жастардан белсенді ашып, өмір мен өндірістің әр түрлі салаларында өз әлеуетін танытуды, жағдайдың ерекшеліктерін ескере отырып, білімді шығармашылық пайдалануды, тұлғаның жаңа сапаларын алудың тиімді тәсілдерін табуды талап етеді.Қазіргі білім берудің негізгі мақсаты: еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан-жақты бағыт-бағдармен қарайтын, әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби өсуге, әлеуметтік-саяси оңтайлы тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті білікті маман, индустриалды-инновациялық жағдайды шешуге лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, өз ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, оңтайлы кәсіби маман дайындау.
Маманның қалыптасқан ұйымдастырушылық қабілеті жеке және топтық қызметті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді (B.Л. Боднар, М. И. Рожков, В. И. Худанич), тұлғааралық өзара іс-қимыл мен қарым-қатынасты құруға жәрдемдеседі (B. C. Лазарев, Р. Петрунева, И. А. Скопылатов), қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді әрекеттерді жоспарлауға, стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді әрекет етуге (Ю. Л. Воробьев), уақытша, материалдық, психологиялық және кадрлық ресурстарды оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Қызметкердің ұйымдастырушылық қабілеті атқаратын лауазымына қарамастан талап етіледі (С. Белл, B.C. Лазарев, Р. Дж. Негізгі кәсіби қызметінің сипаты (А. Д. Копытов, В. С. Лазарев, Е. Семенова, В. Шепель).
Сонымен қатар қазіргі жастар ортасында төмен азаматтық белсенділік (Н. Б. Крылова, Л. Шаламова), масылдық мінез-құлық, оқу, қоғамдық және кәсіби қызметте іске асыруға қабілетсіздік (Т. И. Волчок) байқалуда. Көп жағдайда жоғары оқу орындарының түлектері кәсіби және әлеуметтік әлеуеті төмен мамандар болып табылады, Шығармашылық емес, инертті, кейде қазіргі заманғы динамикалық өндірістік және әлеуметтік жағдайларда жұмыс істеуге дайын емес (А. И. Дьяков, Г. В. Горченко, В. Приходько, 3). Сазонова, А. И. Стеценко). Жоғары оқу орындарының қазіргі түлектері еңбек нарығына түсе отырып, қазіргі жұмыс берушілердің жоғары талаптарына (Т. Д. Клячко, Г. А. Краснова), оларды белгілі бір ыңғайсыздыққа ұшырататын, олардың психикалық және физикалық денсаулығына әсер ететін қатаң бәсекелестік ахуалына тап болады.
Жас мамандарды жұмысқа орналастыру проблемасының алдын алуды зерттеушілер жас мамандардың кәсіби маңызды сапаларын (И. Х. Бальхаева, Д. Н. Лебедев, Н. Б. Крылова, Н. М. Тартаковский, Г. Н. Филонов, Е. Чепурных) сатып алу бойынша арнайы мақсатты жұмыстарды уақытылы ұйымдастыру мен жүргізуде көреді.
Кеңес кезеңінде ұйымдастырушы-мамандарды дайындау негізінен жастар қоғамдық - саяси ұйымдарымен (пионерия, комсомол) жүзеге асырылды, олардың қызметі оларды жойғаннан кейін басқа әлеуметтік институттарға берілмеген. Ұйымдастырушы-мамандарды даярлау үшін көшбасшы-ұйымдастырушылар мен менеджерлерді қалыптастырудың шетелдік тәжірибесін алу қолайлы болып табылмайды,өйткені ұйымдастырушы шешімдерді әзірлеу және іске асыру кезінде негіз қалаушы болып табылатын біздің менталитетіміздің ерекшелігіне жауап бермейді.
істемелік негіздері шетелдік (Nezahat Guhlu, F.E.Weinert, S.P. Brown, J.Jones және т.б.), ТМД елдері (В.А Сластенин, Н.В.Кузьмина, И.А.Зимняя, А.К.Маркова, А.П.Тряпицына және т.б.), қазақстандық (С.Ж.Пралиев, Б.А.Тұрғынбаева, Б.Т.Кенжебеков, Г.Ж.Меңлібекова, К.С.Құдайбергенева, К.М.Беркімбаев және т.б.) ғалымдардың еңбектерінде кеңінен зерттелген.
Зерттеудің мақсаты:«Білім беру» мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық негіздеу, және оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттен өткізу.
Зерттеудің міндеттері:
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық негіздерін айқындау;
- педагог-ұйымдастырушы тұлғасының құрылымын анықтау және оған сипаттама беру;
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау;
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру тиімділігін тәжірибелік-эксперимент жүзінде тексеру.

Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 4990 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз:
Қысқаша шолу
Пән: Педагогика
Көлемі: 50 бет
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс

Танысу