Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыстық жағдайлардың психологиялық ерекшеліктерін айқындау мәселелері

12 февраля 2018 | 1420

Жоспар

КІРІСПЕ.....................................................................................................3

1 ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ ҚАҚТЫҒЫС
МӘСЕЛЕСІН ЗЕРТТЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Шиеленіскен қарым-қатынас психологиясындағы тіл мәселесінің негізі...........................................................................................................................8
1.2 Қоғамдағы қарым-қатынаста қақтығыстың туу себептері және
қақтығыс жағдайына байланысты мінез-құлық стильдерінің ерекшеліктері...........................................................................................................16
1.3 Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыс түрлері және қақтығыстық жағдайларды басқару.......................................................................................................................................24
1.4 Мектеп қабырғасындағы тұлғааралық қақтығыстардың
психологиялық ерекшеліктері................................................................................38

2 ТӘЖІРИБЕЛІК - ЭКСПЕРИМЕНТ БАРЫСЫНДА ТҰЛҒААРАЛЫҚ
ҚАРЫМ - ҚАТЫНАСТАҒЫ ҚАҚТЫҒЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ
2.1 Қақтығыс мәселесіне қатысты эксперименталдық әдістемелер................44
2.2 Қақтығыс жағдайларын болдырмау, алдын-ала ескерту, жоюдың
ғылыми-әдістемелік негізі.....................................................................................60
2.3 Қақтығыс жағдайларын шешуге арналған дамытушы-түзету
эксперимент кешені...............................................................................................67
2.4 Қақтығыс проблемасына қатысты практикалық-әдістемелік
нұсқаулар.................................................................................................................73

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................88

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ......................................................90

ҚОСЫМШАЛАР