Студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастыру

06 февраля 2023 | 11

Жоспар

Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілеулер мен қысқартулар
Кіріспе...........................................................................................................................6
1 Студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастырудың теориялық негіздері......................................................................................................................13
1.1 Қазақтардағы отбасы мен неке құрудың ерекшеліктері…….……………..13
1.2 Ұлттық құндылықтар арқылы студенттерді отбасылық өмірге дайындаудың өзіндік ерекшеліктері................................................................................................19
1.3 Салт-дәстүрлер негізінде студенттердің отбасы құндылықтарын қалыптастыру мәселелері………………………………………………………….30
2 Студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастырудың әдіснамалық негіздері......................................................................................................................35
2.1 Ұлттық құндылықтар арқылы студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастырудың үлгісі...........................................................................................35
2.2 Студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастырудың жолдары......................................................................................................................37
2.3 Қыздарды отбасылық өмірге ұлттық құндылықтар арқылы даярлау мәселесі.......................................................................................................................54
3 Студент жастардың отбасы құндылықтарын анықтауға арналған тəжірибелік-эксперименттік жұмыстарының нəтижесі.............................................................58
3.1 Студент жастардың отбасы құндылықтарын анықтауға арналған анықтау кезеңі бойынша нәтижелері.........................................................................................58
3.2 Студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастыру кезеңі бойынша жүргізілген жұмыстар..................................................................................................64
3.3 Студент жастардың отбасы құндылықтарын қалыптастырудың қорытынды кезеңі бойынша нәтижелері..........................................................................122
Қорытынды..........................................................................................................126
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.......................................................................128