Вы здесь

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР

06 февраля 2023 | 463

Жоспар

КІРІСПЕ....................................................................................................3
І ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ...............................................................................................5
1.1 Фразеологизмдердің тілдік-бейнелік табиғаты................................5
1.2 Қазақ-ағылшын, орыс фразеологизмдерді салыстырмалы-салғастырмалы түрде зерттеу............................................................9
1.3 Фразеологизмдердің семантикалық ерекшелігі...............................14
1.4 Фразеологиялық бірліктердің ұлттық-этникалық ерекшеліктері..19
ІІ ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН, ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ АУДАРУ ТӘСІЛДЕРІН СИПАТТАУ .............24
2.1 Фразеологизмдерді аудару амалдары................................................24
2.2 «Абай жолы» романындағы мақал-мәтелдерді, фразеологизмдерді аудару тәсілдері ...................................................................................................26
2.3 Көркем аудармада метафоралық эпитетті аудару мәселесі...........42
2.4 Көркем мәтіндегі автордың ниетін білдіретін бүкпе мәндік ақпаратты аудару тәсілдері...............................................................................51
ҚОРЫТЫНДЫ ......................................................................................56
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ...........................59

Кіріспе

Мәселенің өзектілігі. Зерттеулер көрсетіп отырғандай, қазақ тіліндегі фразеологизмдер сөздік қордың басым көпшілігін құрап, көркемдік әсер береді. Олар халықтың тарихын, қоғамдық-экономикалық дамуын, материалдық және рухани мәдениеті мен ұлттық салт-дәстүр, тұрмыс тіршілігі, діні, наным-сенімі және сыртқы ортаны қабылдау ерекшелігін бейнелейтін лингвистикалық құрылымдар.
Көлемінің ыкшамдығына қарамастан, бейнелі тілдік бірліктер нақты да күрделі ойдың себеп-салдарын, халықтың өмір тәжірибесінің қорытындысы мен дәлелін қатар білдіреді. Онда халықтың тарихы, тыныс-тіршілігі дүниетанымы, рухани және материалдық мәдениеті жан-жақты көрініс тапқан. Терең ойды аядай қалыпқа сыйғызған халық даналығын, шешендігі мен асқан шеберлігін танытатын да осы ұлтттық сипатқа ие мәдени ентаңбалы (маркерлі) тұрақты орамдар. Қазақстан Республикасының егеменді ел, халықаралық қатынастар субъектісі болуына және қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуына байланысты, Республиканың, мемлекеттің тілі ретінде оның халықаралық қатынастар деңгейіндегі коммуникацияда қолданылу ықтималдығын жоққа шығаруға болмайды. Өзара қарым- қатынастың нығаюы, тіларалық байланыстардың, ағылшын - қазақ қостілділігінің жандануы, дамуы, осыған орай, классикалық, көркем әдеби шығармалардың, саяси ақпараттардың, халықаралық зор мәнділікке ие құжаттардың аралық тіл (язык посредник) ықпалынсыз тікелей қазақ тіліне аударылуы таяу болашақта өрістей түседі. Ал, шет тілін үйретуде және аударма жұмысында аса бір қиындық туғызатын тілдік бірліктер — фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер. Оның себебін тілдің фразеологиялық, паремиологиялық жүйесіндегі тұрақты тіркестердің ұлттық сипатының, ұлттық нақышының ерекшелігімен түсіндіруге болады. Тілдік бірліктердің тұтас мағынасын жете түсінбей, тіркес құрамындағы сыңарлар мәнін негізге ала отырып аудару әртүрлі келеңсіз жағдайларға, “сәтсіздіктерге” ұшыратуы әбден мүмкін. Сондықтан, мақал-мәтелдердің

Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 4990 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз:
Қысқаша шолу
Пән: Қазақ тілі мен әдебиеті
Көлемі: 59 бет
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс

Танысу