Көркем әдебиеттегі пейзаждық бірліктің когнитивтік сипаты

06 февраля 2018 | 746

Жоспар

КІРІСПЕ
І. ПЕЙЗАЖДЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ, БІРЛІКТЕРДІҢ КОГНИТИВТІК СИПАТ

1.1 Пейзаждық концептілер, олардың түрлері
1.2 Пейзаждық бірліктердің лингво-когнитивтік табиғаты
1.3 Пейзаждық бірліктер арқылы көркем мәтіннің концептуалды-мазмұндық және астыртын ақпаратын оқырмандарға жеткізу жолдары
1.4 «Көктем» пейзаждық концептуалдық бірліктің мәдени-менталдық сипаты
1.5 «Қыс» концепт-көріністің көркем әдебиеттегі қолданысы
1.6 Концепт-көріністердің визуалдық код арқылы табиғат бейнесін суреттеуі

ІІ. ПЕЙЗАЖДЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕГІ ТЕҢЕУЛЕР, ТҮРЛЕРІ

2.1 Пейзаждық концептілер, бірліктердің адамның көңіл-күйін білдірудегі рөлі
2.2 Пейзаждық бірліктердің когнитивтік метафоралары арқылы суреттелуі
2.3 Пейзаждық бірліктердің, концептілердің әлемнің тілдік суретін бейнелеудегі, бағалаудағы қызметі
2.4 Пейзаждық бірліктер негізінде қалыптасқан фразеологизмдердің топтары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Қысқаша шолу
Пән атауы: Қазақ тілі мен әдебиеті
Кол-во страниц: 77 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация