Ересектерге қазақ тілін үйретудегі сабақ түрлерінің жүйесі мен әдістемесі

15 ноября 2016 | 1467

Жоспар

КІРІСПЕ..................................................................................................................3

І ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰҒЫРЛАРЫ
1.1 Қазақ тілі сабақтары туралы зерттеулерге шолу...................................... 6-27
1.2 Қазақ тілі сабақтарының лингвистикалық негіздері..............................28-40
1.2.1 Тілдік тұлға.............................................................................28-30
1.2.2 Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік тұлғасы.................................................................................. 31-35
1.2.3 Қазақ тілінен берілетін лингвистикалық білімнің мазмұны мен көлемі мәселесі............................................................................... 36-40
1.3 Қазақ тілі сабақтарының дидактикалық ерекшеліктері.........................41-51
1.4 Қазақ тілі сабақтарының психологиялық негіздері................................52-58
1.5 Қазақ тілі сабақтарының антропологиялық және андрогогикалық ерекшеліктері..............................................................................................59-67
ІІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР МЕН ЕРЕСЕК ТІЛ ҮЙРЕНУШІЛЕРГЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ САБАҚТАРЫ ЖҮЙЕСІ
2.1 Қазақ тілінің дәстүрлі сабақтар әдістемесі..............................................68-71
2.2 Жаңа педагогикалық технологиялар негізіндегі қазақ тілі сабақтарының әдістемесі..........................................................................................................
2.2.1 Дамыта оқыту сабақтары.............................................................72-74
2.2.2 Квест-сабақтар..............................................................................75-77

Қорытынды.....................................................................................................78-80
Пайдаланылған әдебиеттер.........................................................................81-86

Қысқаша шолу
Пән атауы: Қазақ тілі мен әдебиеті
Кол-во страниц: 84 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация