Соматизм-фразеологизмдердің әлемнің тілдік суретіндегі көрініс

13 февраля 2018 | 748

Жоспар

КІРІСПЕ…………………………………………………………………………2
1 ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СОМАТИЗМДЕРДІҢ МӘДЕНИЕТ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖӘНЕ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ОРНЫ..................................................................5
1.1 Коннотативтік ойықтар: анықтамасы, ойықтар туралы арнайы әдебиетте тұрақтанған көзқарастарды талдау.....................................................5
1.2 Коннотативтік және денотативтік ойықтар: айырмашылықтар...12
1.3 Фразеологизмдер-этномәдени маркерленген ақпараттың дереккөздері...........................................................................................................18
1.4 Мәдениеттің соматикалық кодының коннотативтік және этномаркерленген мағыыналарды білдірудегі рөлі...........................................25
1.5 Фондық лексика және коннатативтік соматикалық фразеологизмдердің сигнификативтік, яғни мәдени мағынасы.......................29
1.6 Лексикалық бірліктердің ұлттық-мәдени айырмашылығы..........32
1.7 Лингвокультурема және концепт: ара-қатынасы...............................39
2 СОМАТИКАЛЫҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ КОНТРАСТИВТІК ЖӘНЕ МӘДЕНИ –КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ТҰҒЫРДАН ТАЛДАУ.......................................................................................48
2.1 Ассоциативтік фразеологиялық концептілердің әлемнің тілдік суретіндегі көрінісі................................................................................................48
2.2 Қазақ және орыс соматизмдерін контрастивтік тұрғыда салыстыру...............................................................................................................52
2.3 «Жүрек» соматикалық концептің қазақ, ағылшын, орыс әлем бейнесіндегі көрінісі.............................................................................................57
2.4 «Көз» концептісінің әлемнің тілдік суретіндегі рөлі.....................60
3 СОМАТИКАЛЫҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СИПАТТАУ, МІНЕЗДЕУ ЖӘНЕ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ......................................66
3.1 Ұлттық мінездің соматико – фразеологиялық бейнесі..................66
3.2 Адамның жас мөлшерін сипаттаудағы соматикалық кодтық ролі..........................................................................................................................70
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................76
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………..78

Қысқаша шолу
Пән атауы: Өнер, мәдениет, дінтану
Кол-во страниц: 81 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация