Қазақ әдеби тілінің бастау дәуірі

04 февраля 2018 | 915

Жоспар

КІРІСПЕ......................................................................................................................3

1. ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ.......................................5
1.1 Қазақ әдеби тілінің зерттелу тарихы...................................................................5
1.2 Қазақ төл жазба әдеби тілінің қалыптасуы мен дамуының ретроспективтік сипаты.........................................................................................................................18

2. ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ...........................................51

2.1 Әдеби тілдік және стилистикалық нормалардың тіл мәдениетіндегі көрінісі........................................................................................................................51

2.2 Әдеби тілдің лингвоэкологиялық аспектілері................................................58

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................77
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................................80

Қысқаша шолу
Пән атауы: Қазақ тілі мен әдебиеті
Кол-во страниц: 82 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация