Қазақ тіліндегі өсімдік атаулы тұрақты теңеулер, тіркестер

15 ноября 2016 | 1637

Жоспар

КІРІСПЕ......................................................................................3
І. Тұрақты теңеулердің теоретикалық негізі....................................
1.1. Тұрақты теңеулердің лингвокогнитивтік табиғаты...................14
1.2. Фитонимдер арқылы жасалған тұрақты теңеулер, олардың ұлттық сипаты...................................................................................................
1.3. Өсімдік атаулы тұрақты теңеулерді өзара топтастыру.............
1.4. Өсімдік атаулы тұрақты теңеулердің халықтық өлшем мен өсімдіктің түр-түсіне байланысты топтары....................................................................
ІІ.Тұрақты теңеулердің психикалық реттеу, суреттеу қызметін орындауы.........................................................................................................26
2.1. Өсімдік атаулы тұрақты теңеулердің адам табиғаты мен салт-дәстүрге, халықтық наным-сенімге байланысты топтары.......................................
2.2. Тұрақты теңеулердің символикалық, адамның мінез-құлқын сипаттайтын қызметі.......................................................................................58
2.3 Тұрақты теңеулердің «Сұлулық» концептісін сипаттайтын қызметі......
2.4 Фитонимиялық тұрақты теңеулердің лексика-грамматикалық сипаты.
2.5 Өсімдік атауларынан қалыптасқан тұрақты теңеулер және оларға ұйытқы болатын сөздер

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................63
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ....................................66

Қысқаша шолу
Пән атауы: Қазақ тілі мен әдебиеті
Кол-во страниц: 69 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация