Вы здесь

Мәнерлеп оқудың теориялық негіздері мен әдістері

20 апреля 2013 | 40569

Жоспар

КІРІСПЕ

І Мәнерлеп оқудың теориялық негіздері мен әдістері

  1. Мәнерлеп оқу және оқу дағдылары
  2. Мәнерлеп оқудағы дикцияны қалыптастыру
  3. Мәнерлеп оқудағы кідіріс, сөйлеу техникасы, екпін.

ІІ Мектепте оқушыларды мәнерлеп оқуға үйрету тәжірибелері

  1. Шығарманы мәнерлеп оқуға алдын ала жүргізілетін жұмыстар
  2. Ертегілерді мәнерлеп оқуға үйрету әдістемесі

ҚОРЫТЫНДЫ

Кіріспе

Білім беру саласының алдындағы негізгі мақсат – оқушы бойында білім-білік, дағдыларға қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде жылдам өзгеріп жатқан өмірге бейімді, өзін-өзі дамыта алатын, өз бетімен кез-келген мәселені адамгершілік тұрғыда шеше алатын, өзіндік ойы бар жеке тұлға қалыптастыру [1].

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі қазіргі таңда өзгермелі және өскелең талаптар мен қажеттіліктерді қанағаттандыра отырып, отандық білім жүйесі әлемдік білім кеңістігіне бетбұрыс жасауда. Қазақ мектептеріндегі білім беру жүйесінің дамытушы жаңа бағытты таңдауы, негізінен, «Қазақстан–2030» стратегиялық құжаттарында көрсетілді [2].
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және адамзаттық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» деп көрсетілген.

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында білім беру жүйесін сапалы дамыту туралы «халықтың барлық жіктерінің сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету; мемлекеттік тілді басым дамыту; білім беру үрдісін оқу-әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру» көзделген [2].
Ең алдымен, білімді жинақтай білуге үйрету қажеттілігі туындап отыр. Сондықтан ең бастысы - оқуға деген оң көзқарастың дамуы.

Міне, осы мақсаттарды шешуде еліміз үздіксіз білім беру жүйесін құрып, сол бойынша нақты істерге кірісіп, көптеген мектептерде 12 жылдық білім беру сынамасын бастап та кетті. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында баланы әлеуметтендіруге, яғни, балаларды 1 жастан бастап мектеп алды даярлыққа дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды арнайы бағдарламалар бойынша қоғамдастыру мәселесіне ерекше мән беріп, шұғыл іске кірісіп жатыр. Өйткені бұлай етпей бастауыш мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің барынша жоғары сапалы нәтижеге жетуі екіталай. Мектепке дейінгі мекемеде тиісті біліммен қаруланып келген бала бастауыш буынды өз деңгейінде игеріп кетеді.

Бүгінгі таңда оқушылардың әлеуметтік-мәдени құзіреттілігін жетілдіру ісіне айрықша мән беріп отырғаны бәрімізге аян. Бұл ретте мектеп оқушыларын туған халқымыздың ауыз әдебиеті үлгілерінен бастап, көркем әдебиетіміздің туындыларымен сусындата алсақ қана жасөспірімнің жан дүниесін жадырата аламыз.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына жолдауындағы бесінші тарауындағы алтыншы міндетте – осы заманғы білім беру мен кәсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы дамыту көзделген.

Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілуі болып табылады.
Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз деген [3].

Осы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауындағы айтылған мәселелерге баса назар аудару қазіргі мұғалімдердің міндеті болып табылады. Жаңа заманда жаңаша оқыту, оқушыға сапалы білім, саналы тәрбие беру ол ұстаздардың борышы. Әсіресе оқушылардың мәнерлеп оқу дағдыларын дамытуды жүзеге асыруға көп көңіл бөліп, әр мұғалім өз сабағына күнделікті дайындалып, ізденіп, өз ісіне жауапкершілікпен қарауы жөн.

ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі, дарынды, талантты адамын қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында. Білім мен ғылымның Қазақстан дамуына оңтайлы әсер етуі үшін дүниежүзілік кеңістігіне ену, білім беруді одан єрі демократияландыру, оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті туындап, білімге, бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге жаңа талаптар қойылуда. Осы тұрғыдан алғанда мұғалімге білім берудің тиімді жолдарын қарастыру, таңдай білу еркіндігі тиіп отыр. Қай кезенде, қай заманда болмасын мектептегі басты тұлға мұғалім десек, дүниежүзілік даму деңгейінен кем түспейтін, иық тірестіре алатын, алған білім мен тәрбиелік қазынасын туған еліне, адамзат игілігіне жұмсай алатын қазақтың ой танымының иесі, саналы азаматты жетілдіруге үлес қосатын қаза тілін оқыту процесі, оны ұйымдастырушы мұғалімге жауапты міндет жүктеледі [4].

Қай мемлекеттің болмасын іргетасы, жарқын болашағы - ұрпағы екені белгілі. Олай болса түптеп келгенде, елдің тілінің, туған жерінің, салт-дәстүрінің, қадір-қасиетінің артуы – сол жас жеткіншектердің сана-сезімі, түйсік жетесі арқылы ұлтының болашағын сақтауға деген ұмтылысы болып табылады. Сол ұрпақты тәрбиелейтін де, жоғары сапалы азамат ретінде қалыптастыратын да мектеп болса, бұл – қоғамның мектепке қоятын талаптарынан туындайды. Ол мақсаттан Білім және мәдениет министрлігі ұсынған «Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасының жобасында» былай делінген: «Нағыз ұлттық мектеп – мемлекетті құратын ұлттың тарихи аумағында қызмет атқаратын және осы аумақта өзінің егемендік білім беру саясатын жүзеге асыратын, оқушыларда ұлттық мінезді және ана тілінің негізінде өз халқының рухани әлемін еркін қалыптастыратын мектеп».

Қысқаша шолу
Пән атауы: Педагогика
Көлемі: 20 бет
Жұмыстың түрі: Курстық жұмыс


Танысу


Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 490 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз: