Вы здесь

ИВГ.1М геторогенді сумен салқындатқыш реактор

18 мая 2018 | 1978

Жоспар

Кіріспе 6
1 Әдебиеттерге шолу 8
ИВГ.1М реакторына сипаттама 8
1.1.1 Экран қақпақғының корпусы 8
1.1.2 Орталық құрастыру 10
1.1.3 Сумен суытқыш технологиялық құбыр 11
1.1.4 Тұзақ арнасы 12
1.1.5 Тұзақ арнасын ығыстырып шығару 12
1.1.6 Құбыр көзі 12
1.1.7 Реттейтiн барабан атқарғыш механизмі 12
1.1.8 Негiзгi нейтрон - ИВГ .1М реактор физикалық параметрлері 13
1.3 Кестенің жалғасы 16
1.2 ИВГ.1М РҚ су жүйесі 17
1.2. 1 Салқындаудың негiзгi нобайы 17
1.2.2 (РАСЖ ) Реактордың апаттық салқындаушы жүйесі 18
1.2.3 Реакторды сумен салқындатудың нобайы 18
1.3 Зерттеушi ИВГ. 1М реактор жаңғыртуы оның функционалдық мүмкiндiктерін кеңейту 20
1.3.1 Жаңғыртудың қажеттiлiгiнiң дәлелдеуi 20
1.3.2 Реактор салқындату жүйесін жаңғырту туралы ұсыныс 20
1.4 Ажыратылған бiрiншi нобай жүйесі 23
1.4.1 Жүйенің құрамы мен жiктелуi 23
1.4.2 Жүйенің сипаттамасы 23
1.4.2.1 Жаңғыртудың тұрақты жүйесі 23
1.4.2.2 Қауiпсiздiктiң жүйесi 25
1.5 Металл құрылымының бөлек салқындауы реактор сұлбасы 26
1.5.1 Құрам және жiктеу 26
1.5.2 Жүйенiң сипаттамасы 26
1.5.2.1 Нормалы пайдалануды жүйе 27
1.5.2.2 Қауiпсiздiктiң жүйесi 29
2 Жылутасығыштың ерiксiз салқындатудың жүйесi 33
2.1 Жүйенiң тағайындауы 33
3 Ұсынған сұлбаларды талдау 38
3.1 Жаңғыртудың нұсқалары таңдау критерий және техникалық шешiмі оларға қатысты 38
3.1.1 Көп қызметтiлiк 38
3.1.2 Қауiпсiздiк 38
3.1.3 Экономикалық 38
3.2 Реакторға суды беру жүйесiнiң жаңғыртуын бiрiншi кезеңі 39
3.3 Екiншi реакторға су беру жүйесiнiң жаңғыртуын кезеңі 43
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 51
4.1 Негізгі ұғымдар 51
4.2. Жобаны орындауға кеткен шығындарды анықтау 51
4.3 Экологиялық төлем 53
5 Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау 55
5.1 Жалпы ұғымдар 55
5.2 ДК-мен жұмыс уақытындағы қауіпсіздік шарттары 55
5.3 Электронды – есептегіш машиналарда жұмыс тәртібі мен мазмұнының, жабдықтардың, құрылғылардың санитарлы – гигиеналық нормалары мен ережелері 56
5.4 Өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар 59
6 Радиациялық қауіпсіздік 60
ҚОРЫТЫНДЫ 62
ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗБЕСІ 63
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64

Кіріспе

Ұлттық ядролық ҚРның ортасының атом қуатының институты үш зерттеушi ядролық реакторлармен орналастырады. Олардың біреуі – ИВГ. 1М гетерогендi сумен салкындатқыш реактор және ИГР гомогенді графитті реакторы ағымдағы пайдалануда, реактор ал ұзақ тоқтауды тәртiпте РА(реактор ампуль) болады.
ИВГ.1М зерттеушi сумен салқындатқыш реактор жоғары температуралы газбен салқындатылған ИВГ.1М базада жасалып құрылған.1 ҒЗЖ кешенде 1975 жылды наурыздан «Байкал - 1» қолданыстағы. Реактордың бас конструкторы - әзiрлеу Москва) қаласы, ғылыми жетекш НИКИЭТ - Москва) қаласы, технологиялық каналдарды өңдеушi И.В.Курчатов атындағы ИАЭ - Ния ҒӨБ (Подольск қаласы, Мәскеу облысы) «сәуле», бас жобалаушы - Ленинград) қаласы ВНИПИЭТ.
Реактор ИВГ.1М қайта құрастыруын негiзгi мақсатмен жылу шығаратын құрастырулар және жоғары температуралы реакторлардың түйiндерiнiң жан-жақты зерттеу және газ бен салқындатуы 1988 жылда бағдарламасының аяқтауынан кейiн басталған атом энергетикасы, ядролық әдiс және технологияның объектiлерi қауiпсiздiктiң дәйектеме бағытталған тұзақ эксперименталдi реактор зерттеулерi үшiн қауiпсiз, үнемдi аспапты жасау болып табылды.
Реактор ИВГ.1М физикалық жiберуi(қайта құрастырудан кейiн) мақсаттық тағайындауы бар толық сәйкестiкте 1990 жылда өткiзiлген, мазмұнымен және ядролық қауiпсiздiктiң ережелерiнiң талап ескерiлетiн жұмысты ұйымдастыруы.
Реактордың физикалық жiберу атқарылған жұмыс және тәжiрибе хронологиялық және мақсаттық тағайындау бойымен екi кезеңде бөлiнедi.
Бағдарламасы бар сәйкестiкте (1990жылдың15 шiлде мен 28 майы) бiрiншi кезеңде ИВГ.1М реакторының нейтрон - физикалық сипаттамалары тәжiрибелiк зерттеу өткiзiлген.жүктеу топты нұсқада: орталық ұяшықта толық толтырылған (30 каналдар қосып тоққан) белсендi зонамен және (бериллий ығыстырушысы) 73.000-шi құрастыруымен. Технологиялық каналдарды реактордың жүктеуi бұл болған iсте ұқсат қосып тоққан, реактордың негiзгi сипаттамаларын анықтау бойымен (сумен ) баяулатқыштың оныңның белсендi зонасын шығанақ, бiрiншi сындық күйдi жетiстiк және тәжiрибелер.
Пайдаланылған реактор ИВГ.1М энергетикалық жiберуiн өткiзуге әзiрлеудiң жанында бұл зерттеу кезеңiнiң нәтижелер.
Туралы сәйкестiкте (15тен 23 қазан 1990 гке дейiн) ФП екiншi кезеңде - грамм әсер нейтронға зерттедi - тұзақ арнасын (1150 г уранға 190 гтен 1150 г ке дейiн диапазонда - 235) отынды жүктеудiң мөлшерiнiң реакторы физикалық параметрлері.
ИВГ .1М су салқындатқыш(қосып тоққан ) технологиялық каналдары, және реактор жаңғыртудың бұл бағдарламасының 1990 жылына табысты аяқталды, реактордың белсендi зонасынан кейiн жабдықталды. ИВГ.1М атауды алды. ИВГ.1М реактор осы шаққа өткiзу мүмкiн ядролық ғылым және әдiстiң әр түрлi облыстары үшiн тәжiрибелiк зерттеулердi ендi спектр жеткiлiктi қолданыстағы зерттеушi ядролық реактор болып табылады. Нәтиже сирек кездесетiн айту мүмкiн тiптi қызықты жекелiкте жасау бойымен халықаралық жоба шеңберлерiндегi ITER эксперименталдi жылу атқарылатын реактор сәулеге түсiрулерiн жағдайда арқылы құрыштан жасалған жарғақшалар. сутектiң изотоптарының өткiзгiштiгi зерттеулерiнде алынған - ядролық реактор.
Осы шақ жабдықтың бiр бөлiктiң АЭИ -ның реакторлары, аппаратура және реактор қоюлары және олардыңның технологиялық жүйелерi жабдықтаған аспаптарды белсендi қолдану неткенмен, физикалық және адамгершiлiктi ескiрдi. Реактор ИВГ.1М жекелiкте, белсендi зонасына рұқсат етiлген ресурс және ( қажу және отынның улауының әсерлерiне) осы шаққа реактор ИВГ.1М жобалық физикалық сипаттамаларымен қамтамасыз ете алмайдуға iс жүзiнде өндiрдi. Сондықтан институт, олардың эксперименталдi және қолдану кезiндегi мүмкiндiктерiн кеңейтудiң реактор қоюларын сенiмдi және қауiпсiз пайдалануды жалғасы үшiн олардың жаңғыртуын өткiзу табанды талап етiледi.
Зерттеушi реакторлардың кешенiндегi жаңғырту арналған жұмыстарды құрамға реактордың үздiксiз жұмысын ұзақтықтың үлкеюi, (РАСЖ) реактордың апаттық салқындауын жүйенiң қайта құрастыруы үшiн реактордың штаттық салқындату жүйесiнiң жаңғыртуы включено болуы керек “Байкал - 1” және т.б..
Жұмыстың мақсатымен ИВГ.1М реакторға сутың беруiнiң әр түрлi сұлбаларын талдау өткiзуге болып табылады, жаңғыртудың процесiнде өткiзiле алған. Судың беру жүйелерiнiң қазiргi сұлбаларынан келесi қарап шығуға керек: тұйықталған бiрiншi нобаймен суы берiлiс жүйесi; ажыратылған нобайымен суды беруi; бөлек салқындауы бар реактордың су жүйесi металл құрылымы да қосылған. Судың беру жүйелерiнiң ұсынған сұлбаларын салыстыру және есептеу негiзгi қадiр-қасиеттер және әр сұлбаның кемшiлiктерi, және суды беру жүйесiнiң сұлбасының критерийлерi бойымен өте қолайлы туралы қорытынды жасау.

Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 10000 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз:
Қысқаша шолу
Пән: Физика, химия
Көлемі: 68 бет
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс

Танысу