Вы здесь

Кәсіпорын табыстары мен шығындарының бухгалтерлік есебі мен аудитін жетілдіру

09 апреля 2020 | 2730

Жоспар

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ................................................................................................................. 5

1 КӘСІПОРЫН ТАБЫСТАРЫ МЕН ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.......................
7
1.1 Кәсіпорын табыстары мен шығындарын тану, бағалау, есепке алудың теориялық мәні.............................................................................................
7
1.2 Қазақстан Республикасындағы нормативтік актілерде ұйымдардың табыстары мен шығындарының жіктелуі................................................
11

2 КӘСІПОРЫН ТАБЫСТАРЫ МЕН ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫН ТАЛДАУ..........
15
2.1 «Capital Trade-01» ЖШС-ның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау...................................................................................................
15
2.2 Кәсіпорынның табыстарының есебінің ұйымдастырылуы................ 27
2.3 Кәсіпорынның шығындар есебінің жүргізілуі........................................ 40

3 «CAPITAL TRADE-01» ЖШС-НЫҢ ТАБЫС ПЕН ШЫҒЫНДАР АУДИТІ ЖӘНЕ ОНЫ ЕСЕБІН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ.................
52
3.1 Кәсіпорынға аудиттің қажеттілігі және табыс пен шығын аудитінің
жүргізілуін жетілдіру...................................................................................
52
3.2 «Capital Trade-01» бухгалтерлік қызмет көрсету бойынша табыстар мен шығындар есебін жетілдіру бағыттары..............................................
60

ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................... 66

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІІ.........................................................
69

ҚОСЫМША..........................................................................................................
71

Кіріспе

КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Кез келген кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде көрініс табатын шаруашылық өмірінің барлық фактілері екі топтан құрылады: табыстар мен шығындар. Экономикалық жағынан, табыс – кәсіпорын билігіндегі қорлардың түсімі, ал шығын - активтің азаюы болып табылады. Табыстар мен шығындар – кәсіпорынның шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижесіне әсер ететін фактілер болып табылады. Аталған мәселелердің өзектілігін айқындап, дипломдық жұмыс тақырыбын таңдауға негіз болды.
Тақырыптың ғылыми зерттелуі. Кәсіпорынның табыстары мен шығындарының әдістемелік сұрақтары отандық авторлардың жұмыстарында көрініс тапты: Кеулімжаев К.К., Әжібаева З.Н., Байболтаева Н.Ә., Әлиев М.К., Алтынбеков М.А., Жетесова М.Т., Шамуратова Н.Б. және де тағы басқа авторлар.
Жұмыстың өзектілігі кәсіпорынның табыстылығына анықтама бере отырып, олардың есептеу жолдарын бухгалтерлік өткізбелермен көрсетіп, табыстар мен шығындарды жіктеп көрсету және кәсіпорынның пайда мен зиян есебінің құрылуын кәсіпорын мысалында көрсету.
Жұмыстың зерттеу пәні - табыстар мен шығындар есебі мен аудитін ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік аспектілері, олардың ерекшеліктері мен заңдылықтары.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі ретінде «Capital Trade-01» жауапкерлік шектеулі серіптестігінің 2015-2017 жылдардағы мәліметтері алынды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – табыстар мен шығындар есебінің ұйымдастырылуын зерттеу, оның аудитіне баға беру және есепті жетілдіру бойынша ұсыныстар беру. Кәсіпорынды зерттеу барысында, мекеменің экономикалық – ұйымдастырылу сипаты қарастырылады, қаржылық есепті құру тәртібіне ерекше мән беріліп, соның негізінде кәсіпорынның табыстары мен шығыстарының есебі бағаланды.
Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін дипломдық жұмыста келесідей міндеттерді шешу алға қойылған:
– мекеменің табыстар мен шығындардың мәні мен мазмұнын ашу;
– мекеменің табыстар мен шығындар есебінің әдіснамалық нормалар мен ережелерін зерттеу;
– мекеменің табыстар мен шығындар классификациясының негізгі принциптерін зерттеу;
– мекеменің экономикалық - қаржылық жағдайын қарастыру;
– ұйымда табыстар мен шығындар есебінің ұйымдастырылуы мен оның жағдайына баға беру;
– табыстар мен шығындар есебінің аудитін жүргізу;
– ұйымда табыстар мен шығындар есебін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстарды беру.
Жұмыстың теориялық және әдістемелік негіздері. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары, қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттар бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспарының синтетикалық шоттары топтарының тізбесі, шетелдік және отандық экономистердің ғылыми әдебиеттері, кезеңдік басылымдар «Capital Trade-01» жауапкерлік шектеулі серіптестігін бастапқы мәліметтері. Статистикалық мәліметтер еңбек өнімділігін анықтау үшін және жұмыс уақытының пайдалану нәтижесінде анықтайды.
Зерттеу нәтижелерінің ғылыми жаңалығы. Нарықтық экономиканың жаңа талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызметтің бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуының теориялық түсініктер бере отырып ондағы қызмет көрсетуден түсетін табыстарды есептеу және шығыстар есебін жүргізуге қатысты мәселелер кешенін тәжірибелік және теориялық жағынан зерттеп, оларды одан әрі жетілдіруге байланысты нақты ұсыныстар беру болып табылады.
Зерттеудің ақпараттық базасы болып ҚР Бухгалтерлік есеп пен есеп беру аясындағы заң актілері, шетелдік және отандық авторлардың еңбектері; статистикалық мәліметтер «Capital Trade-01» жауапкерлік шектеулі серіптестігінің қаржылық, статистикалық есеп мәліметтері табылады.
Дипломдық жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы. Дипломдық жұмыстың теориялық мәні мен оның нәтижелері бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызметке табыс пен шығын есебін ұйымдастыру бойынша, бухгалтерлік есептің жүйесін қалыптастырудың теориялық және әдістемелік базасын кеңейтеді және тереңдетеді. Тәжірибелік ұсыныстарды жоғарғы оқу орындарында кәсіптік білім беру қызметінің аймақтық нарығында қолдануға болады.
Зерттеудің логикалық, экономикалық статистика, экономикалық талдаудың классикалық әдістері қолданылды. Кәсіпорынның табыстар мен шығындар есебін жүргізу тәртібінің әдістемелік сұрақтары отандық авторлардың жұмыстарында көрініс тапты
Дипломдық жұмыстың көлемі мен құрылымы. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады.

Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 12000 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз:
Қысқаша шолу
Пән: Бухгалтерлік есеп, аудит
Көлемі: 71 бет
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс

Танысу