Міндеттемелер есебі мен аудит мәселелері, жетілдіру жолдары

19 марта 2015 | 2066

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

АНЫҚТАМАЛАР 5

КІРІСПЕ 7

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Міндеттемелердің экономикалық мазмұны және экономикалық рөлі 8
Міндеттемелер есебі бойынша құқықтық-нормативтік реттелуі 17
Міндеттемелердің бағалаудың негізгі түсініктері мен принциптері 22

«ИЗОБИЛЬНОЕ» ЖШС –НЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ –ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУЫ
«Изобильное» ЖШС-ның экономикалық сипаттамасы мен қаржы- шаруашылық қызметінің жағдайы 28
Кәсіпорында жабдықтаушылар мен мердігерлермен есеп айырысудың есебі 33
«Изобильное» ЖШС-ның еңбекақы есебін ұйымдастыру және есебін жетілдіру
Ұйымның табыс салығы бойынша есеп айырысу тәртібі және құжаттық салықтық тексеру жүргізуді ұйымдастыру

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЕСЕБІ МЕН АУДИТІНІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Міндеттемелер аудитінде талдамалы әдістерді қолдану арқылы бақылауды жетілдіру
Міндеттемелер есебін ҚЕХС-ке сәйкес жетілдіру жолдары
Қазақстан және халықаралық тәжірибеде міндеттемелерді бухгалтерлік есепте құқықтық реттелуі

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР