Тақырыбы
Өлім жазасын жүргізудің халықаралық тәжірибесі: теория сұрақтары мен тәжірибесі Құқық 83 бет
Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасы Құқық 96 бет
Әлемдік тенденциялар есебінде қазақстанның мұнай-химиялық өндірісінің қалыптасу перспективалары Экономика 93 бет
Ұжымдық шарт мәні, тараптары, мазмұны Құқық, Экономика 90 бет
Қылмыстық істер бойынша құжаттарды дәлелдемелер ретінде жинау мен пайдалану мәселелері Құқық 91 бет
Қылмыс салдарынан келтірілген залалдарды өтеу мәселелері Құқық 97 бет
Қылмыс жасаушының шектен шығушылық қылмыстық-құқықтық мінездемесі: теориясы және тәжірибесі Құқық 92 бет
ҚР-да жерді тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету үшін құқықтық реттеу мәселелері Құқық 100 бет
ҚР қылмыстық құқық бойынша қылмыс субъектісінің ерекшеліктері: теория және тәжірибе Құқық 103 бет
ҚР қылмыстық кодексы бойынша экономикалық контрабанданың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасы теориясы мен тәжірибе сұрақтары Құқық 93 бет
ҚР қылмыстық заңдылығы бойынша қылмыстың түсінігі, белгілері: теория және тәжірибе Құқық 116 бет
ҚР конституциялық құрылымы: түсінігі, негізгі белгілері, мәні, ондағы адам және азаматтың жағдайының басымдығы Құқық 114 бет
Қостанай облысы аумағындағы туристік қызмет көрсету сапасын арттыру Туризм 87 бет
Қарақшылықпен күресудің қылмыстық – құқықтық және криминологиялық аспектілері Құқық 93 бет
Қазақстандағы қайталанған қылмыстылық: криминологиялық аспектілері және алдын алу мәселелері Құқық 87 бет
Қазақстандағы қазіргі ислами газет-журналдар (діни сараптамалық талдау) Өнер, мәдениет, дінтану 104 бет
Қазақстандағы геопарк құндылықтары аймағына сипаттама Туризм 103 бет
Қазақстанда лизинг шартының құқықтық ерекшеліктері мен дамуының теориялық және тәжірибелік аспектілері Экономика 100 бет
Қазақстан Республикасының қылмыстық сот ісін жүргізудегі медиация: теориясы мен тәжірибесінің сұрақтары Құқық 93 бет
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша айыппұл салу және мүлкін тәркілеу Құқық 96 бет
Қазақстан Республикасындағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері Құқық 70 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жай-күйі теория сұрақтары мен тәжірибесі Құқық 108 бет
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру Экономика 87 бет
Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылық бағыттағы жерлерді жалдаудағы реттеудің құқықтық мәселелері: теория сұрақтары мен тәжірибесі Құқық 93 бет
Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары және бостандықтарын қорғаудағы сот билігі Құқық 82 бет
Қазақстан Республикасында шетел инвестицияларын тартудың мемлекеттік саясаты Экономика 70 бет
Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құқықтық жағдайы География 71 бет
Қазақстан Республикасында балаларды қорғауды конституциялық құқықтық реттеу: теория сұрақтар мен тәжірибесі Құқық 77 бет
Қазақстан Республикасы жергілікті өзін-өзі басқару көрсеткіштерінің дамуын талдау Құқық, Экономика 67 бет
Қазақстан Республикасы банктерінің электронды қызметтерінің дамуы, жағдайы және перспективалары Информатика, Банк ісі, қаржы 90 бет
Қазақстан Республикасы адам құқықтарын қорғау механизмдері және оны жетілдірудің өзекті мәселелері Құқық 73 бет
Қазақстан аумағын зерттеушілердің жолдарын интернет-ресурстарға жария ету арқылы туристік сұранысты артыру Туризм 76 бет
Қазақ тіліндегі өсімдік атаулы тұрақты теңеулер, тіркестер Қазақ тілі мен әдебиеті, Педагогика 69 бет
Қазақ тілін интерактивті оқыту әдістемесі Қазақ тілі мен әдебиеті, Педагогика 86 бет
Қазақ тілі сабақтарында мәтінмен жұмыс істеудің әдіс-тәсілдері Педагогика 80 бет
Қазіргі кездегі ауыл шаруашылығы өндірісін несиелендіру жүйесін басқару Экономика 73 бет
ЭКСПО – 2017: Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы әлеуеті Экономика 78 бет
Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуын жетілдіру бағыттары Экономика 72 бет
Түсті білдіретін фразеологизмдердің лингво-мәдени қыры Психология, Педагогика 80 бет
Туристік сапарларды үйлестіруші мекемелер Туризм 94 бет
Студенттердің өзіндік жұмысы арқылы кәсіби педагогикалық білімін қалыптастыру Психология, Педагогика 79 бет
Сауда психологиясы жарнамалық әрекетінің адам санасына әсерін психологиялық зерттеу Маркетинг 96 бет
Сан компонентті мақал-мәтелдердің ұлттық-мәдени негізі Қазақ тілі мен әдебиеті 86 бет
Пaйдaқopлық-зopлaу қылмыcтapдың қылмыcтық-құқықтық мәceлeлepi Құқық 100 бет
Пapa бepу-aлуды қылмыc үcтiндe ұcтaудың тaктикaлық oпepaциялapы жәнe жaзықтылықты дәлeлдeу пpoблeмaлapы Құқық 98 бет
Мектепалды дайындығында педагогикалық практика арқылы студенттердің кәсіби бағдарын қалыптастыру Педагогика 130 бет
Міндеттемелер есебі мен аудит мәселелері, жетілдіру жолдары Бухгалтерлік есеп, аудит 106 бет
М.Мақатаев өлеңдеріндегі лексикалық анафора мен эпифора Қазақ тілі мен әдебиеті 76 бет
М.Мағауиннің «Аласапыран» романының тілдік стильдік ерекшеліктері Қазақ тілі мен әдебиеті 84 бет
Көркем әдебиеттегі жергілікті ерекшеліктердің көрінісі Қазақ тілі мен әдебиеті 70 бет
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру жолдары Экономика 106 бет
Кәсіпорында дебиторлық борыштар есебінің аудитi және оны жетілдіру жолдары Бухгалтерлік есеп, аудит 74 бет
Кәсіби білім беруде инновациялық технологияларды қолданудың педагогикалық және психологиялық аспектілері Психология, Педагогика 88 бет
Кейбір криптография әдістері арқылы ақпаратты қорғаудың мәселелері Информатика 68 бет
Жоғарғы оқу орнында студенттерді адамгершілікке тәрбиелеудің әлеуметтік-мәдени және педагогикалық аспектісі Психология 116 бет
Жоғарғы мектепте хандық әдебиетін оқыту Қазақстан тарихы, Педагогика 85 бет
Жоғарғы мектепте хандық әдебиетін оқыту Қазақстан тарихы, Педагогика 85 бет
ЖОО-ында студенттердің жауапкершілігін қалыптастыру әдістемесі Психология, Педагогика 121 бет
ЖОО-нда студенттердiң жеке тyлғааралық қарым-қатынасын қалыптастырy жолдары Педагогика 120 бет
ЖОО-нда педагог мамандарды кәсіби іс-әрекетке даярлаудың педагогикалық-психологиялық негізі Педагогика 102 бет
ЖОО инновациялық технологиялармен оқытуда құзыреттіліктерді қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері Психология 81 бет
Жеткіншектердің бейәлеуметтік мінез-құлқының психологиялық сипаты Психология 80 бет
Жеткіншек жас кезеңіндегі оқушылардың қарым - қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары Психология 80 бет
Жергілікті мектептердегі педагогикалық-психологиялық қызметтің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жолдары Психология, Педагогика 84 бет
Жергілікті деңгейдегі шағын және орта бизнесті қолдау Банк ісі, қаржы 115 бет
Жер қойнауын пайдалану құқығы: теориялық және тәжірибелік мәселелері Құқық 72 бет
Жеке кәсіпкерлердің құқықтық жағдайының проблемаларының теориялық және практикалық аспектілері Құқық 97 бет
Жасөспірімдердің креативтілігін дамытуда сурет терапиясын қолданудың психологиялық негізі Психология 72 бет
Жасөспірімдердің агрессивті мінез-құлқын түзетуде биді қолданудың психологиялық ерекшелігі Психология 84 бет
Жасөспірімдер арасындағы қақтығыстың туындауының психологиялық негіздері Психология 100 бет
Жанұядағы тұлғааралық қарым-қатынасты қабылдаудың психологиялық аспектілері Педагогика 106 бет
Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық ұжымды басқару стилінің психологиялық ерекшеліктері Педагогика 80 бет
Жазаны өтеудің мерзімінен бұрын шартты түрде босатудың өзекті мәселелері Құқық 100 бет
Жазаны орындау кезеңіндегі соттың рөлі Құқық 87 бет
Есірткі заттарды немесе псхиотропты заттарды заңсыз дайындау, өңдеу, иемденіп алу, сақтау, тасмалдау және сату үшін қылмыстық жауапкершілік Психология, Медицина 88 бет
Ерлі-зайыптылар арасындағы конфликтіні шешу жолдары Психология 69 бет
Ересектерге қазақ тілін үйретудегі сабақ түрлерінің жүйесі мен әдістемесі Қазақ тілі мен әдебиеті, Педагогика 84 бет
Дaмуындa aуытқуы бaр бaлaлaрды oқыту мeн тәрбиeлeу Педагогика 89 бет
Болашақ педагогтардың креативтік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық және психологиялық негізі Педагогика 100 бет
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлау Педагогика 91 бет
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығының педагогикалық негіздері Психология, Педагогика 119 бет
Бастауыш сынып оқушыларының сабаққа қызығушылық қабілеттерін дамыту Психология, Педагогика 94 бет
Бастауыш сынып оқушыларының ой–өрісін дамытуда сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолданудың әдістемелік негізі Педагогика 129 бет
Бастауыш сынып оқушыларындағы қобалжушылық жағдайының эмоционалдық көріністерін психологиялық түзету жолдары Психология, Педагогика 100 бет
Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие берудің педагогикалық шарттары Педагогика 96 бет
Ауыл шаруашылығы саласын әлеуметтік – экономикалық дамытудың мәселелері Агрономия, Экономика 83 бет
Аудандық бағыныстағы қала деңгейіндегі мемлекеттік және жергілікті басқару Экономика 77 бет
Азаматтардың мемлекеттік қызметке қолжетімділгінің конституциялық құқығы: теория сұрақтары мен тәжірибесі Құқық 76 бет
Адам және азаматтық конституциясымен баянды етілген құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың мәселелері Құқық 92 бет
5-6 жастағы балалардың үрейін жеңуде ертегі терапиясын қолданудың педагогикалық-психологиялық негізі Психология 111 бет