Тақырыбы
Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық ұжымды басқару стилінің психологиялық ерекшеліктері Магистрлік диссертациялар 80 бет
Ересектерге қазақ тілін үйретудегі сабақ түрлерінің жүйесі мен әдістемесі Магистрлік диссертациялар 84 бет
Қазақ тіліндегі өсімдік атаулы тұрақты теңеулер, тіркестер Магистрлік диссертациялар 69 бет
Қазақ тілін интерактивті оқыту әдістемесі Магистрлік диссертациялар 86 бет
Ертегілер арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытудың теориялық негіздері Дипломдық жұмыс 76 бет
Болашақ ұстаз менің көзіммен Слайд
12 жылдық мектепте информатика пәнін оқыту ерекшеліктері Дипломдық жұмыс 60 бет
Ж.Баласағұнидің "Құтты білік" педагогикалық дастаны Дипломдық жұмыс 62 бет
Қазақ халық педагогикасындағы оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу Дипломдық жұмыс 85 бет
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығының педагогикалық негіздері Магистрлік диссертациялар 119 бет
Жасөспірімдік шақтағы оқушылардың өзін-өзі бағалау ерекшеліктері Дипломдық жұмыс 69 бет
Балалар бақшасындағы балаларды табиғатпен таныстыру бағдарламасының мазмұны Курстық жұмыс 33 бет
Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын және шығармашылық қабілетін дамыту Курстық жұмыс 23 бет
«Экономикалық білімдер негіздері» пәні бойынша сабақта оқушылардын өзіндік жұмысын ұйымдастыру Дипломдық жұмыс 65 бет
Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру Дипломдық жұмыс 67 бет
Музыка арқылы бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастырудың педагогикалық шарттары Дипломдық жұмыс 70 бет
Мектепалды дайындығында педагогикалық практика арқылы студенттердің кәсіби бағдарын қалыптастыру Магистрлік диссертациялар 130 бет
Қазақ тілі сабақтарында мәтінмен жұмыс істеудің әдіс-тәсілдері Магистрлік диссертациялар 80 бет
Кәсіби білім беруде инновациялық технологияларды қолданудың педагогикалық және психологиялық аспектілері Магистрлік диссертациялар 88 бет
ЖОО-ында студенттердің жауапкершілігін қалыптастыру әдістемесі Магистрлік диссертациялар 121 бет
Жанұядағы тұлғааралық қарым-қатынасты қабылдаудың психологиялық аспектілері Магистрлік диссертациялар 106 бет
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлау Магистрлік диссертациялар 91 бет
Бастауыш сынып оқушыларындағы қобалжушылық жағдайының эмоционалдық көріністерін психологиялық түзету жолдары Магистрлік диссертациялар 100 бет
Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие берудің педагогикалық шарттары Магистрлік диссертациялар 96 бет
Жергілікті мектептердегі педагогикалық-психологиялық қызметтің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жолдары Магистрлік диссертациялар 84 бет
Түсті білдіретін фразеологизмдердің лингво-мәдени қыры Магистрлік диссертациялар 80 бет
Студенттердің өзіндік жұмысы арқылы кәсіби педагогикалық білімін қалыптастыру Магистрлік диссертациялар 79 бет
ЖОО-нда студенттердiң жеке тyлғааралық қарым-қатынасын қалыптастырy жолдары Магистрлік диссертациялар 120 бет
ЖОО-нда педагог мамандарды кәсіби іс-әрекетке даярлаудың педагогикалық-психологиялық негізі Магистрлік диссертациялар 102 бет
Жоғарғы мектепте хандық әдебиетін оқыту Магистрлік диссертациялар 85 бет
Жоғарғы мектепте хандық әдебиетін оқыту Магистрлік диссертациялар 85 бет
Дaмуындa aуытқуы бaр бaлaлaрды oқыту мeн тәрбиeлeу Магистрлік диссертациялар 89 бет
Болашақ педагогтардың креативтік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық және психологиялық негізі Магистрлік диссертациялар 100 бет
Бастауыш сынып оқушыларының сабаққа қызығушылық қабілеттерін дамыту Магистрлік диссертациялар 94 бет
Бастауыш сынып оқушыларының ой–өрісін дамытуда сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолданудың әдістемелік негізі Магистрлік диссертациялар 129 бет
Батырлар сайысы Слайд
Педагогика ғылымының даму тарихы Слайд
Кәсіби ағылшын тілі сабағында рөлдік ойындарды қолданудың маңыздылығы Реферат 3 бет
Сәби нәресте кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері Курстық жұмыс 22 бет
Балалар бақшасындағы жер учаскесінің маңызы Курстық жұмыс 21 бет