Тақырыбы
Математикалық және серіппелі маятник тербелісі Слайд
Логарифмдік теңдеулерді шешу Слайд
Аксиомалардың салдарларын қайталау және есептеу Слайд
Конус Слайд
Параметрі бар тендеулер Слайд
Пирамида Слайд
Үш перпендикуляр туралы теорема Слайд
Иррационал теңдеулер Слайд
Санау жүйесі Слайд
Оқушыларға математика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру Дипломдық жұмыс 63 бет
Өлшемдердің метрлік жүйесі Слайд
Логикалық тесттер Слайд
Глобал компьютер желісі. Internet Слайд
Өлшем бірліктері Слайд
Лоренц түрлендірулері Слайд
C++ және CUDA Nvidia тәсілдерін қолданып екінші ретті дербес туындылы дифференциялдық теңдеумен сипатталатын физикалық күйлерді сандық модельдеу Дипломдық жұмыс 66 бет
Ең кіші квадраттар әдісі жорамалдарын қарастыру Реферат 6 бет
Регрессиялық талдау Реферат 1 бет
Алғашқы функция және интеграл Слайд
Иррационал теңдеулер Слайд
Логарифмдік теңдеулерді шешу Слайд
Үш перпендикуляр Слайд