Бастауыш сынып оқушыларының сабаққа қызығушылық қабілеттерін дамыту

15 марта 2015 | 1116

Жоспар

КІРІСПЕ.................................................................................................................3

1 БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚҚА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ..............................................................................................10
1.1 Бастауыш сынып оқушыларының «сабаққа қызығушылық қабілеттері» ұғымының мазмұны мен сипаты..................................................................10
1.2 Кіші мектеп жасындағы оқушылардың сабаққа қызығушылық қабілеттерін дамытудың психологиялық – педагогикалық мәселелері... ......22
1.3 Бастауыш сынып оқушыларының сабаққа қызығушылық қабілеттерін дамытудың теориялық моделі........................................................................28

2 БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚҚА ҚЫЗЫҒЫШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ...............................................................................................38
2.1 Бастауыш сынып оқу бағдарламасы мазмұнындағы оқушылардың сабаққа қызуғушылық қабілеттерін дамыту мәселелері...............................38
2.2 Кіші мектеп жасындағы оқушылардың сабаққа қызығушылық қабілеттерін дамыту әдістері.........................................................................45
2.3 Тәжірибелік эксперименттік жұмыстардың нәтижелері.........................77

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................85

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................88