Вы здесь

Мәтіндік редактормен жұмыс

21 апреля 2013 | 6132

Мәтіндік редактор vi: Мәтіндік редактор vi өзіндік интерфейстен тұрады. Көптеген және түрлі редакторлеу командалары, мәтінді форматтау, файллдармен операциялар т.с.с түрлі пернелер комбинацияларымен байланысты. Одан басқа vi үлкен кең мүмкіндіктерге ие. Ол UNIX тың барлық нұсқаларында болады және vi UNIX ОЖ бірнеше басқа да бағдарламаларымен байланысты. Егер үндемеу жолымен редакторлеу қажет болған жағдайда vi осы бағдарламлардың ішінен шақырыла береді. Жалпы айтқанда vi редакторымен жұмыс сиқырлы іс қимылдарды еске түсіретін сияқты — алдын ала күрделі түсініксіз дуаларды жаттап алу қажет, егер жаттап алсаң барлығын да оңай жасауға болады!
Vi редакторы экранды редактор болып саналады, яғни барлық өзгерістер монитордың экранында көрініп отырады.

Барлық командалар бір немесе бірнеше пернелерді басу арқылы беріледі де редактор сол командаларды орындайды, қолданушы енгізілген команданы орындату үшін Enter пернесін басудың қажеті болмайды. Бірнеше командалар қосымша редакторлеуге болатн мәтінді талап етеді.(мысалы: іздеу үлгісінің тапсырмасы). Осындай командаларды орындау үшін мәтінді енгізіп болғаннан кейін қолданушы Enter перенсін басу қажет. Vi редакторын жүктеу төмендегідей:
# vi [ключи] [имя__файла1...]
Редактордан шығу пернені басу арқылы орындалады (Қос нүктені басқаннан кейін әріптер экранның төменгі қатарында көрінеді):

 • Егер файл өзгңертілмеген болса:: Q Enter;
 • Егер файл өзгертілген болса, онда файлдағы өзгерісті сақтау үшін:: W Q Enter;
 • Егер файл өзгертілген болса, бірақ қолданушы өзгерісті сақтауды қажет етпесе:: Q ! Enter.
 • Жалпы жағдайда vi редакторына бірнеше файлдарды жүктеуге болады. Үндемеу жолымен бірінші файлмен ашылған редакторда сол файл аргументтер тізімінде бірінші болады. Файл тізімі болмауы да мүмкін. Бұл жағдайда дискіге жазу кезінде атын беру қажеттілігі туындайтын аты берілмеген буфер құрылады. Vi шақыру кезінде келесі кілттерді қолдануға болады:
 • +N — файлдың N-ші қатарына көрсеткішті орнату;
 • +/образец —файл жүктелгеннен кейін үлгі бойынша іздеу жүргізу және курсорды берілген үлгіден тұратын бірінші қатарға орнату;

Одан басқа бірнеше команда:
# view имя_файла
файлды көру режимінде жүктейді. Бұл жағдайда редакторлеу операциясы рұқсат етілмейді.
Emacs редакторы: UNIX те дамыған мәтіндік редакторлардың ішінде emacs редакторы. Редактордың құрылған кездері UNIX PDP-10 компютерлерінде де жұмыс істеп тұрған уақыттан басталады. Emacs құрған Ричард Столлмен. Vi редакторы сияқты, emacs бағдарламалаушылар үшін жасалған болатын. Уақыт өте келе оған қосымша мүмкіндіктер ендіріле бастады. Мысалы: электронды поштаны дайындап жіберу. Emacs-тің түрлі операциялық жүйеге арналған нұсқалары бар. Солардың ішінде көп тараған нұсқасы GNU emacs (версия 20), біз осы нұсқасына сүйенеміз.
GNU emacs жалпы мінездемесі келесі мүмкіндіктерге ие болады:

 • қою, мәтінді өшіру, оны ауыстыру т.с.с түрлі редакторлеу операцияларын орындау.
 • Символдармен және мәтіннің үлкен құрылымыдық бірліктерімен операциялар жасау: сөздермен, сөйлемдермен, тараулармен;
 • Бірнеше файлармен бір уақытта жұмыс істеу мүмкіндігі;
 • Бағдарламаны дайындауға арналған, арнайы режимдердің бар болуы (бастапқы мәтінді теру, компиляция және кері шегеру), электронды поштамен жұмыс т.с.с
 • Арнайы символдар жиынтығын қолдану мүмкіндііг. Оның ішінде ұлттыұқ алфавиттер және т.б.

Редакторды жүктеу төмендегі команда бойынша орындалады:
# emacs [ключи] [имя_файла\
мәтіндік және графикалық интерфейс. Интерфейс и стиль работы с emacs жұмыс істеу стилі мен интерфейсі ол қандай режимде шақырылғынына байланысты. Мәтіндік режимде командалар кезегі мен тышқан қолданылады. Командалық кезекте Esc және Meta пернелері қолданылады («метапернелер»). Бірнеше терминалдарда Meta пернесі шындығында да болады, Бірақта оны алмастыру ретінде көбінесе Alt, Esc пернесі немесе екі перненің кезекпен орындалуы — Esc және тағы бір пернелері қолданылады. Бұл жағдайда Meta+Q жазбасын Esc Q деп түсіну қажет.

emacs командалары функция түрінде Lisp тілінде таратылған. Бұндай әрбір функция аты болады, ал шындығынды командалар кезегі осы функцияларды жылдам шақыру үшін қолданылады. Функцияның аты «минус» таңбасымен бөлінген бірнеше ағылшын сөзінен тұрады. Сонымен, мысалы, emacs та қолдануға болатын шақыру функция аты (кириллица әріптерін қосқанда):
standard-display-european
Көптеген командалар пернені басу арқылы орындала бермейді, редактордың минбуферіндегі команда аргументтері немесе команда атын теру арнайы Meta+X пернелер комбинацияларын енгізуді талап етеді. Минибурде көрсетілетін және терілетін мәтін немесе команда аттарын біз командалар кезегін жазу кезінде кіурсивпен ерекшелеп аламыз.Мысалы:

Meta+%o6paзeцEntermeкcmEnter
Бұл жерде Meta и % пернесін басқаннан кейін минибуферда шақыру пайда болады. Оған мәтін үлгісін теру керек. Enter пернесін басқаннан кейін тағы басқа шақыру пайда болады және келесі мәтінді минибуферде сол сияқты теріп болғаннан кейін Enter пернесін басып аяқтау керек.

Қысқаша шолу
Пән атауы: Информатика
Көлемі: 2 бет
Жұмыстың түрі: Реферат

Жүктеу үшін авторизация жасаңыз