Вы здесь

Cимметриялық шифрлеу алгоритмі

24 мая 2013 | 4216

DES ( Data Encryption Standard)- өте тиімді және қолайлы симметриялық шифрлеу алгоритмі. АҚШ Мемлекеттік Стандарттау және технология Институтында өнделген (NIST – National of Standards and Technology) 1977 жылы.

DES негізгі мүмкіншіліктері:

 1. DES 64 битпен деректер блогін шифрлейді.
 2. DES шифрлау кілті 64 бит көлемі бар, бірақ кілттін мағыналы бөлігі 56 биттен тұрады, әр сегізінші бит жұптылықты бақылау үшін қолданылады.
 3. Шифрлеу алдында және алғашқы құру кезінде кілт – нәтижесінде кілттін көлемі 64 битке тең болады.
 4. Алғашқы орын алмасу өндіріледі.
 5. 16 раунды негізгі криптоөндеу жүзеге асырылады.
 6. Осылардың соңында финалды орын алмасады, алғашқыға инверсальды.

DES келесі жұмыс режимі бар:

 • электронды кодтық кітап ЕСВ ( Electronic Code Book);
 • СВС шифр блогінің ұстасуы (Cipher Block Chaining)
 • CFB шифромәтін бойынша қайта байланысы (Cipher Feed Back)
 • OFB шығу бойынша қайта байланысы (Output Feed Back).

Алгоритмдер келесі минимальды талаптары бар:

 • алгоритм мәліметтерді симметриялық шифрлау блогын орындау қажет;
 • алгоритм минимум келесі шифрленген болк көлемін және шифрлау кілтінің үзындығын сақтау қажет : 128/128, 128/192 және 128/256 бит.

Алгоритмдер түрлері.

Конкурсқа 15 алгоритм шифрлеуі жіберілді. Нәтежесінде 5 алгоритм озды, оның кемшіліктері болған жоқ.
Алгоритмдер:

 • MARS IBM Corporation
 • RC6 RSA Laboratories
 • RIJNDAEL Joan Daemen, Vincent Rijmen, Бельгия *
 • SERPENT Ross Anderson Eli Biham, Lars
 • TWOFISH Bruce Schneier.
Негізгі талаптарынаң басқа олар келесі критерияларға сай:
 • жоғарға криптотабанды;
 • әлсіз және эквиваленті кілттері жоқ ;
 • түсінікті құрылымы бар;
 • оперативті және энергобайланыссыз жадтарға көп талаптанбайды.
 • Барлық платформаларда жоғарғы тез әрекеті бар – 8 ден бастап 64 битқа дейін;

Енді конкурстан өтпеген 10 алгоритмнің критерияларын қарастырайық .
Алгоритмдер

 • DEAL Шифрлау жылдамдығы өте төмен.
 • FROG алғашқы өндеу кілті және шифрлеу жылдамдығы төмен, алгоритм құрылысы қиын.
 • HPC барлық платформаларда шифрлеу аяндаую Эквивалентті кілттердін саны көп
 • LOKI 97 Сызықтық және дифференциалдық криптоанализ әдістері жоғарғы табанды емес.
 • MAGENTA Тандап алған ашық мәтінді жаулап алуы мүмкін.
 • CAST – 256 Шифрлеу жылдамдығының үлкенсіздігіне байланысты энергобайланыс жадына жоғарға талабы.
 • CRYPTON Шифрлеу жылдамдығы төмен, бірақ RIJNDAEL алгоритміне ұқсайды.
 • TWOFISH

DFCбарлық платформаларда шифрлеу жылдамдығы жоғарғы емес, 64- биттан басқа.
E2оперативті және энергобайланыссыз жадтарға көп талаптанады.
SAFER+негізгі сиппаттамасы бойынша SERPENT ұқсайды.

Қысқаша шолу
Пән атауы: Информатика
Көлемі: 3 бет
Жұмыстың түрі: Реферат

Жүктеу үшін авторизация жасаңыз