Қазақстан Республикасындағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері

02 апреля 2015 | 1516

Жоспар

КІРІСПЕ…………………………………………………………....…..........5

1 Қоршаған ортаны құқықтық қорғаудың түсінігі мен мәні
1.1. Қоршаған ортаны құқықтық қорғау және экологиялық қауіпсіздік...............................................................................................................7
1.2. Экологиялық қауіпсіздік нормаларының экологиялық құқық жүйесіндегі орны…………………………….....................................................22
1.3. Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің жай-күйі
мен оны оңалтудың құқықтық шаралары .……………….......................25
2 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мақсаты, негізгі міндеттері мен қағидаттары
2.1. Экологиялық қауіпсіздіктің мақсаты……………..…………………......33
2.2. Экологиялық қауіпсіздіктің негізгі міндеттері……………..…….........36
2.3. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
негізгі қағидаттары ………………………………….………………........39
3 Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемлекеттік реттеуді жетілдіру мәселелері
3.1. Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды жетілдірудің кейбір мәселелері...............................................................................................................45
3.2 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемлекеттік реттеудің маңызы....................................................................................................................57

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................65

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..............68