Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру

02 апреля 2015 | 1776

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
КІРІСПЕ

ОРТАЛЫҚСЫЗДАНДЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Мемлекеттік міндеттерді орталықсыздандырудың теориялық аспектілері
Шетелдердегі орталықсыздандыру тәжірибесі

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ДЕҢГЕЙЛЕРІ АРАЛАРЫНДАҒЫ ӨКІЛЕТТІЛІКТІҢ ОРТАЛЫҚСЫЗДАНУЫ ЖӘНЕ БӨЛУ ҚАҒИДАТТАРЫ
Мемлекетік басқару және бюджетаралық қатынастар деңгейлері араларындағы өкілеттіліктің орталықсыздануы және бөлу қағидаттары
Мемлекеттік басқару деңгейлері араларындағы өкілеттілікті бөлудің тәжірибелік шаралары

ОРТАЛЫҚСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ
Жергілікті өзін-өзі басқару реформаларына орталықсыздандырудың әсері
Қазақстандағы басқаруды орталықсыздандыру бойынша ұсыныстар

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ