Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құқықтық жағдайы

02 апреля 2015 | 1686

Жоспар

Бұл магистрлік диссертациялық ғылыми жұмыс ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құқықтық мәртебесінің ерекшелігіне, олардың қоғам, жалпы адамзат баласы үшін маңыздылығына, соған байланысты мәселелерді кешенді зерттеуге арналған магистрлік диссертациялық жұмыс.

Бұл жұмыста ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастардың қалыптасуы мен дамуына және олардың маңыздылығына құқықтық тұрғыда сипаттамалар беріліп, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген түрлері мен олардың құқықтық ерекшеліктеріне, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы қатынастардың құқықтық реттелуіне және құқық бұзушылыққа байланысты қатынастардың ерекшеліктеріне ғылыми талдаулар жасалады. Нәтижеде ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға байланысты қатынастарға жасалған зерттеу нәтижелеріндегі алынған теориялық ұсынымдарға негіздей отырып, қолданыстағы заңнамаларды жетілдіру үшін бірқатар ұсыныстар жасалады.

Қысқаша шолу
Пән атауы: География
Кол-во страниц: 71 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация