Жанұядағы тұлғааралық қарым-қатынасты қабылдаудың психологиялық аспектілері

01 апреля 2015 | 1170

Жоспар

КІРІСПЕ...........................................................................................................................................3
1 . ЖАНҰЯ ПСИХОЛОГИЯСЫНДА ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1. Жанұя мәселесінің теориялық, психологиялық зерттелінуі .........................8
1.2 Ата-ана мен жеткіншек арасындағы қарым-қатынастың қалыптасу ерекшелігі..................................................................................................................14
1.3 Жанұя қарым-қатынасындағы психотерапияның негізгі бағыттары…………………………………………………………………………...20
2. ОТБАСЫ ПСИХОЛОГИЯСЫНДА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ СЫНАҚТАН ӨТКІЗУ
2.1 Отбасында тұлғааралық қарым-қатынастың қалыптасуын
анықтау ........................................................................................................................................36
2.2 Жанұяда тұлғааралық қарым-қатынасты түзету жаттығуларын жүйелеу және қолдану..........................................................................................................................................46
2.3 Жанұядағы тұлғааралық қарым-қатынастың зерттеу нәтижесін жинақтау...................................................................................................................56
3. ЖАНҰЯ ТӘРБИЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
3.1 Жанұя тәрбиесін қалыптастыруда педагогикалық-психологиялық жұмыстар маңыздылығы және әдістері..................................................................................60
3.2 Оқушылардың ата-аналарымен жүргізілетін педагогикалық-психологиялық насихаттың мазмұны..............................................................................................69
3.3 Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін жұмыстарының түрлері.....................................................................................................................77
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................85
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ....................................................89
ҚОСЫМШАЛАР...................................................................................................92