Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлау

01 апреля 2015 | 1252

Жоспар

КІРІСПЕ

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ АҚПАРАТТЫҚ-КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЯРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Ақпараттық компьютерлік технологиялар негізінде білім берудің ғылыми-педагогикалық негіздері
Ақпараттық компьютерлік технологиялар негізінде білім беру мәселелері
Ақпараттық-компьютерлік технологиялар негізінде білім берудің шарттары

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ АҚПАРАТТЫҚ-КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЯРЛАУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК НЕГІЗІ
Ақпараттық-компьютерлік технологиялар негізінде білім беруді қалыптастыру жолдары
Ақпараттық-компьютерлік технологиялар негізінде білім беруді қалыптастыру құралдары
Тәжірибелік-әдістемелік зерттеу жұмыстарының нәтижелері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША